Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Skogsbrukets framtid är flygande – snart kommer drönarna

Från 2017
Avverkad skog fotograferat från luften.
Bildtext Från luften får man en bra överblick av hur det ser ut i skogen.

Det finns många potentiella användningsområden för drönare inom jord- och skogsbruket. I framtiden kan de vara vardag inom skogsbruket, men i dagsläget används drönarna bara småskaligt.

Nära golfbanan i Ekenäs granskar Romi Rancken ett slutavverkningsområde med sin drönare. Han har deltagit i drönarprojekt bland annat inom ramen för yrkeshögskolan Novias verksamhet.

- Det här är ett experiment där jag vill ta reda på hur det går att använda drönare för granskning av avverkningar, och då kan det vara bra att ha en liten helikopter som ser det ovanifrån.

Att granska avverkningar är ett användningsområde, men användningsområdena inom naturbruket är många.

Med hjälp av en kameraförsedd drönare kan man till exempel granska om skogen har fått skador eller se hur plantorna växer, och med laser går att mäta trädens höjd, eller skapa en 3D-modell av ett skogsområde med exakta mått.

Billiga och användbara

En orsak till att drönarna sannolikt kommer att hitta sin plats inom naturbruket är att de har många möjliga användningsområden, berättar Romi Rancken, forstmästare och drönarpilot.

- Styrkan med de olika sensorer som också de billigare drönarna har är att de ser mycket mer än vad blotta öga ser. Med dem kan man enkelt få fram information om ett träds eller en grödas skick, och då kan man genast vidta åtgärder.

Romi Rancken är drönarpilot och forstmästare.
Bildtext Romi Rancken granskar en avverkning med en drönare i en skog i Raseborg

Den andra orsaken är att de är relativt billiga, och lätthanterliga.

- Alla jord- och skogsbrukare kommer knappast att skaffa sig en egen drönare, men den som har ett intresse eller bor på en gård kommer säkert ha nytta av en drönare inom de närmaste åren.

Ju mer man kan utnyttja drönaren i skogen eller i jordbruket desto mer tid och pengar kan man spara.

Restriktioner påverkar utvecklingen

I Finland finns det vissa regler för hur drönare får flygas.

De två regler som mest uppenbart påverkar just det här användningsområdet är flyghöjden, som är begränsad till 150 meter, och kravet på att piloten hela tiden måste ha drönaren i sitt synfält.

- Det här begränsar ju nog användningen i viss mån. Lyckligtvis är bestämmelserna rätt liberala i Finland, vilket gör det lättare att jobba med det här. Men just det här kravet på att man hela tiden ska se drönaren gör att det blir problem om man vill granska stora områden med drönaren.

Inte ännu integrerat

Just nu är vi inne i ett brytningsskede. I dagsläget är det nämligen få jord- och skogsbrukare som använder sig av drönare i arbetet, men inom en snar framtid har det här ändrat, bedömer Romi Rancken, forstmästare och drönarpilot.

- Min bedömning är att det kommer att bli ett vardagligt instrument inom skogsbruket inom de närmaste åren, säger Rancken.

Tester pågår för att förbättra användningen

Naturresursinstitutet Luke har i flera års tid testat hur drönare kan användas inom det finländska jord- och skogsbruket.

Också skogsjätten Metsägroup håller på med drönartester, för att få fram metoder för hur drönare ska integreras i naturbrukarnas arbete.

Diskussion om artikeln