Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Brandmästare: Kan bli svårare att kontrollera att det sotas rätt

Från 2017
Uppdaterad 28.06.2017 13:20.
Skorsten.
Bildtext Det är viktigt att ha skorstenen sotad för att undvika bland annat soteld.
Bild: Yle/Tove Virta

Brandmästare Jari Sopen-Luoma vid Västra Nylands räddningsverk ser både för- och nackdelar med slopandet av distriktsotare.

Från och med 2018 får fastighetsägarna i Västnyland välja vem de köper sotningstjänster av.

- Man måste överväga om man sätter priset eller kvaliteten i första hand. Var och en måste bedöma hur man gör och vem man låter sköta sotningen, säger Jari Sopen-Luoma som är brandmästare vid Västra Nylands räddningsverk.

Ägaren har alltid ansvar

Det finns alltid fördelar och nackdelar med olika sotningssystem, säger Sopen-Luoma.

- Man måste alltid komma ihåg att oberoende vilket system man har, så är det fastighetens ägare som bär det sista ansvaret att sotningen blir utförd i fastigheten.

Jari Sopen-Luoma brandmästare
Bildtext Jari Sopen-Luoma är brandmästare vid Västra Nylands räddningsverk.
Bild: Yle/Anna Björkqvist

Då sotningen inte längre sköts av distrikt försvinner också den prissättning som räddningsverket har ansvarat för.

Ska jag då göra en offertrunda för att få bästa kvalitet och pris?

- Jag vet inte om det lönar sig för en enskild fastighetsägare. Men till exempel för sommarstugeområden kan man begära offerter. Det kan man säkert också göra i framtiden på tättbebyggda områden längs en väg. Man kan komma överens med grannarna.

Svårare att kontrollera brister

Sopen-Luoma säger att en nackdel med förändringen kan vara att räddningsverket inte har kvar samma kontroll. Bland annat har sotarna meddelat var de har sotat.

- Sotarna har haft skyldighet att anmäla om söndriga eldstäder och andra brister som vi måste beakta. Det är ju inte bara sotningen som är viktig utan även att vägen upp till taket är trygg, att stegarna och gångarna på taket är i skick, säger han.

Det är ingen skillnad vilken bransch man tittar på. Det finns alltid de som gör det billigt och dåligt.

― Jari Sopen-Luoma

Det är ännu oklart hur räddningsverket kommer få info om att sotningen har gjorts. Det blir klart senare i processen hurdana direktiv sotarna ska få i framtiden.

Hur påverkar förändringen brandsäkerheten?

- Det är svårt att säga. Det kan vara att det fortsätter som tidigare och att sotarna arbetar på samma områden och därmed känner fastigheterna och eldstäderna. Om det blir en ”villervalla” och det ofta byter sotare så kan det bli en svacka i övervakningen.

Kakelugnen i hörnet är av traditionell modell. Den väger mycket så det är viktigt att kontrollera att golvet håller.
Bildtext Det är viktigt att se till att alla kanaler är i skick i eldstaden.
Bild: Yle/Carmela Johansson

En viktig del i sotningen är förebygga bränder och Sopen-Luoma tycker det är viktigt att sotaren granskar eldstäderna.

- Det kan hända att en ny sotare kollar bra, men det är en fördel med den sotare som känner fastigheten sedan flera år. Sotaren vet vilka kanaler det är frågan om.

Hur kan man vara säker på att någon inte bara gör det billigt och dåligt?

- Det är ingen skillnad vilken bransch man tittar på. Det finns alltid de som gör det billigt och dåligt och så finns de de som gör det bra till ett någorlunda hyfsat pris. Konsumenten måste själv avgöra.

Nylands räddningsverk 2019

Räddningsverken i östra Nyland och mellersta Nyland har redan tagit i bruk systemet. 2019 bildas Nylands räddningsverk och då måste systemet vara enhetligt.

Nylands räddningsverk görs i samband med vårdreformen. Inrikesministeriet vill att räddningsverket rör sig inom samma områdesgränser.

Brandbil från Västra Nylands räddningsverk.
Bildtext Västra Nylands räddningsverk slås ihop med räddningsverken i Helsingfors, Mellersta Nyland, Östra Nyland och Västra Nyland den 1 januari 2019.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

Inrikesministeriet ser även över bestämmelserna om sotning. Ministeriet vill att man slopar räddningsverkets skyldighet att ordna sotningstjänster och att ändringen ska träda i kraft år 2018.

Sopen-Luoma tror inte att förändringen kommer att påverka Västnyland, utan brandstationerna kommer att finnas kvar. Han tror att det främst kommer ske ändringar i de administrativa uppgifter.

- Vi kommer få mera stöd vid större olyckor. I dag kör vi också över gränserna, men jag tror att det blir smidigare och mera enhetligt.

Intervju: Tove Virta

På bilden Rune Råberg som är sotare och i bakgrunden en skorsten.

Fri sotningsmarknad kan påverka prisnivån

Räddningsverket slutar med distriktsotare i hela regionen.