Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Ny lista gör evenemang mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Från 2017
Publikbild från Summerburst 2016
Bildtext Diskrimineringsombudsmannen kommer med rekommendationer för hur man som arrangör gör sina evenemang mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning
Bild: Yle/Malena Holmström

Lagom till sommaren har diskrimineringsombudsmannen (DO) kommit med en lista som innehåller elva rekommendationer för hur man gör sitt kulturevenemang mer tillgängligt. Aija Salo som är överinspektör på Diskrimineringsombudsmannen är nöjd med listan, även om den inte är heltäckande.

Listan har skapats i samarbete med privatpersoner och organisationer som har hört av sig till DO med klagomål och förslag.

Man hoppas att listan, som spänner över elva punkter, ska fungera för alla arrangörer, oavsett hur mycket eller lite man har jobbat med tillgänglighet tidigare.

- Organisationer i landet har kommit väldigt olika långt i sitt tillgänglighetsarbete. En del gör det bra och andra behöver bli bättre på tänket, säger Aija Salo.

Det finns många olika sätt att arbeta med tillgänglighet. Dels handlar det om att göra evenemangsplatserna tillgängliga för personer som sitter i rullstol, men också att till exempel erbjuda sittplatser till personer med mindre synliga handikapp som likväl inte klarar av att stå en hel konsert och att ta i beaktande hur personer med synskador kan ta sig fram och få information.

- Det finns väldigt många olika sorters funktionsnedsättningar och ofta kräver det hela mycket planering av arrangören på förhand samt flexibilitet på plats och ställe, konstaterar överinspektör Aija Salo.

Tillgänglighet är mer självklart idag

Det finns många kultur- och evenemangsproducenter i Finland. Till de större hör Live Nation Finland där Zachris Sundell är huvudpromotor.

Live Nations vd Zachris Sundell
Bildtext Zachris Sundell är huvudpromotor på Live Nation i Finland
Bild: Lasse Arkila

- Internet har gjort vårt tillgänglighetsarbete mycket lättare. Nuförtiden kan besökare bland annat boka rullstolsplats direkt på vår hemsida, vilket gör att vi redan på förhand vet hur mycket plats som behövs och hur vi ska planera och förbereda saker. Dessutom gör internet att personer med andra typer av funktionsnedsättningar har mycket lättare att höra av sig till oss och hitta information snabbt, summerar han.

Pontus Grönberg som är festivalchef på Rockoff i Mariehamn är inne på samma spår.

Medvetenheten har ökat och inställningen är numera att tillgänglighet är något självklart.

Pontus Grönberg, festivalchef

Ett problem hittills har varit att det inte finns något enhetligt internationellt intyg som man kan visa upp som funktionsnedsatt för att vara säker på att få det stöd man är berättigad till.

På Åland har man löst det så att Ålands Handikappförbund har tagit fram egna intyg som man kan visa upp på till exempel Rockoff. Men på Rockoff kommer förstås inte bara ålänningar, utan också människor från fasta Finland och Sverige.

- Där får man se över varje enskilt fall, men vi brukar vara rätt generösa med bedömningen, säger Pontus Grönberg.

Isac Elliot på Rockoff
Bildtext En tillgänglig festival är en festival där alla besökare får ta del av festiligheterna, oavsett vilka behov man har.
Bild: Yle / Catariina Salo

Ett europeisk funktionshinderskort är på kommande

Avsaknaden av intyg som fungerar internationellt är någonting som man inom EU försöker råda bot på.

Under 2018 är det tänkt att man ska komma med ett europeiskt funktionshinderskort. Syftet med kortet är att det ska bli lättare för personer med funktionsvariation att intyga vilka behov av stöd de har – och få det, dels på kulturevenemang, men också i övriga samhället.

Enligt planen ska organisationer också kunna ansluta sig till kortet och på så vis göra det lättare för personer med funktionsnedsättning att hitta till dem.

- Vi ser gärna att så många organisationer och företag som möjligt ansluter sig till det här kortet i framtiden, berättar Aija Salo.

Från arrangörernas håll är man försiktigt positiv.

- Det är svårt att säga någonting konkret i dagsläget innan vi vet mer om kortet, men det är klart att det är något vi är intresserade av att titta vidare på, säger Zachris Sundell på Live Nation.

Diskrimineringsombudsmannens lista för ett tillgängligt och inkluderande kulturevenemang

Diskrimineringsombudsmannens lista är inte bara tänkt för stora evenemang, utan finns till för både stora och små kultur- och evenemangsproducenter.

Tycker man att det är svårt att veta var man ska börja rekommenderar Aija Salo att man börjar med att läsa DO:s lista och därefter kontaktar någon resursorganisation som jobbar med inkludering och kulturfrämjande, till exempel Kultur för alla om man har vidare frågor.

Rekommendationer för ett tillgängligt kulturevenemang enligt Diskrimineringsombudsmannen

Allmänt
1. Evenemangsplatserna borde vara tillgängliga och nåbara för alla. Personliga assistenter, tolkar och stödpersoner
2. Personer med funktionsnedsättning kan delta i evenemangen tillsammans med sin personliga assistent, tolk eller stödperson.
3. Inträdesbiljetten för den personliga assistenten, tolken eller stödpersonen är gratis.
4. Lägg märke till att det för närvarade, med undantag av synskadade personer, inte finns något universellt kort som en person kan använda för att bevisa sitt funktionshinder. På samma sätt är det inte möjligt för den personliga assistenten att bevisa sin position och behovet av assistent syns nödvändigtvis inte utvärtes. Det är tillbörligt att lita på personens anmälan om att hen behöver en assistent.
Att skaffa inträdesbiljetter
5. Assistenten ska kunna reservera plats i omedelbar närhet av den som assisteras.
6. Det är möjligt att skaffa biljett för rullstolsplatser i webbutiken.
Förhandsinformation och rörelse på evenemangsplatsen
7. Uppmärksamhet fästs vid den information som ges på förhand om evenemanget och evenemangslokalen. Till exempel nämns de tillgängliga entréerna, restaurangerna och toaletterna samt infodisken i evenemangsbeskrivningen.
8. Evenemangsplatsernas kartor visar även de läktare och platser där rullstolsbiljetterna finns. Den platsinformation som antecknats på inträdesbiljetten motsvarar informationen på kartorna.
9. Assistans ges vid behov vid entréerna och för att hjälpa personen röra på sig.
10. Även olika festivaler har en tillgänglig toalett.
11. Det är möjligt att under evenemanget ta sig från rullstolsplatserna till toaletten och till exempel till restaurangtjänsterna.