Hoppa till huvudinnehåll

Sport

Förbundspennan: "Det viktiga är att vi får en glad, stark och trygg människa"

Från 2017
Uppdaterad 29.06.2017 21:59.
Tre unga löpare på en bana springer mot mållinjen.
Bildtext Idrott ska vara roligt.
Bild: Mostphotos

Fina resultat i all ära, men det är viktigt att även fokusera på motionärerna. Det krävs tålamod och viljestyrka för att skapa idrottsglädje som i sin tur kan leda till ett livslångt intresse för idrott och motion, skriver FSI:s generalsekreterare Christel Björkstrand.

Jag blir alltid lika glad när jag ser hur våra föreningar, våra idrottare och motionärer syns, hörs, finns och växer.

När pressen tar upp fina resultat som åstadkommits och när bilder på våra unga taggade idrottare eller ivriga motionärer i alla åldrar presenteras i olika medier, blir jag alltid lika tacksam för det arbete som görs ute i idrottsföreningarna, där ute vid idrottsplanerna, orienteringsbanorna, gymnastikmattorna och innehallarna.

En stor del av idrotten och motionen rullar på med talkokraft och med fantastiska tränare, ledare och aktiva i föreningarna. Men jag undrar hur många som inser vilket enormt samhällsarbete dessa gör?

Idrotten skapar mervärde

Det tar många timmar, krävs stort allvar och hård viljestyrka blandat med glädje och omsorg om sina adepter och våra idrottande barn och unga för att få resultat men också för att skapa idrottsglädje och ett livslångt intresse för idrott och motion.

Idrotten har en stor funktion i samhället och det finns flera forskningar som visar att idrottsföreningarna är med om att bidra till att utveckla självförtroendet, självkänslan, känslan av tillhörighet och sammanhang, det vill säga den sociala utvecklingen hos dem som är med.

I Sverige talar Riksidrottsförbundet om idrottens samhällsnytta och att idrotten skapar mervärde för såväl samhället som individen. I en vetenskaplig översikt som förbundet gav ut år 2017 (FoU-rapport, red. Johan Faskunger och Paul Sjöblom) lyfter flera forskare upp olika aspekter på hur idrott och hälsa, idrott och sociala processer, idrottsevenemang och idrottsanläggningar skapar samhällsnytta. I flera artiklar lyfts vikten av idrottsföreningarnas verksamhet upp.

Idrott ger hälsa

Det är i idrottsföreningarna som det mesta arbetet görs. Dit hämtar vi våra barn och lämnar dem över till ledare, som är med om att forma barnen till ivriga idrottare och framförallt få dem att upptäcka rörelseglädjen.

Någon av dem når kanske ända upp och blir toppidrottare. Docent Lars Hagberg säger i samma översikt att ”den viktigaste vinsten i hälsa som idrotten kan skapa, är att hjälpa ungdomar och unga vuxna som idrottar att hitta idrotts- och motionsformer för resten av livet”.

Fokus på ungdomarna

Hur idrottsföreningen tar emot sina medlemmar, bemöter barnen och ungdomarna inkluderande, sporrande och stödjande, har en avgörande betydelse för upplevelsen av att vara med i idrottsverksamheten.

Internationell forskning visar att det finns ett positivt samband mellan ungas deltagande i idrott och deras sociala utveckling, men att det är oerhört viktigt att verksamheten (i idrottsföreningarna) då också planeras och genomförs med fokus på att stärka ungdomarnas självkänsla och självförtroende.

Trygga motionärer behövs

Idrottsrörelsen har en stor samhällsbärande uppgift på flera olika plan. När det gäller idrottsföreningarna, är det därför oerhört viktigt att tillräckligt med resurser och redskap för en kvalitativt bra verksamhet ges. Vår uppgift inom idrottsrörelsen blir då att se till att skapa bästa möjliga verksamhet för bästa möjliga resultat och bästa möjliga utfall.

Vare sig det gäller en framtida toppidrottare eller framtida aktiv motionär, så är det viktiga att vi får en glad, stark och trygg människa som tror på sig själv, respekterar andra och vågar ta nästa steg. Ansvaret är stort. Tack till alla er som axlat det ansvaret!

Christel Björkstrand
Generalsekreterare, SFI

Diskussion om artikeln