Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Grundlagsutskottet: Stora problem med valfriheten i vårdreformen - bolagiseringen mot grundlagen

Från 2017
Uppdaterad 29.06.2017 15:55.
Anka som funderar vilken vårdinrättning den ska välja
Bild: Yle

Riksdagens grundlagsutskott anser att frågan om valfrihet inom social- och hälsovårdsreformen är problematisk på flera punkter med tanke på grundlagen.

Ett centralt problem är kravet på bolagisering av offentliga tjänster, vilket strider mot grundlagen.

- Regeringens förslag om valfrihet tryggar inte tillräckliga social- och hälsovårdsreformer för alla på ett likvärdigt sätt, säger grundlagsutskottets ordförande Annika Lapintie (VF).

Lapintie säger att de experter utskottet hört är enhälliga på den här punkten.

- Regeringens förslag om att landskapen förpliktas att bolagisera social- och hälsovårdstjänsterna är därmed grundlagsvidrigt, säger Lapintie.

Tidtabellen risas

Grundlagsutskottet är kritiskt till den tidtabell enligt vilken regeringen vill införa valfriheten från och med år 2019.

- Det äventyrar de grundrättigheter som garanteras i grundlagen. Det här måste korrigeras innan lagförslaget kan godkännas.

- Den snäva tidtabellen kan i extremfall rentav leda till en kris inom hälsovårdssystemet.

Viktigt att reformen blir av

Grundlagsutskottet anser att grundlagen förutsätter att landskapen själv ska få producera social- och hälsovårdstjänster.

Utskottet anser vidare att det är viktigt att reformen kan genomföras med de korrigeringar som utskottet föreslår i sitt utlåtande, eller på något annat sätt som är förenligt med grundlagen.

Nu får regeringen verkligen ompröva sitt ideologiska val.

― Maarit Feldt-Ranta om tvångsbolagiseringen

Grundlagsutskottet godkänner regeringens lagförslag om landskapsförvaltningen. Utskottet höll i dag en presskonferens om social- och hälsovårdsreformen.

Varifrån kom tvångsbolagiseringen?

För ett år sedan var regeringen enig om att en tvångsbolagisering av den offentliga vården behövdes. Nu är det få som vill vidkännas att det var så viktigt eftersom den föll i grundlagsutskottet.

Samlingspartiets riksdagsledamot Ben Zyskowicz som i ett sent skede av processen kom in i utskottet skyller på konkurrensmyndigheterna.

Socialdemokraten Maarit Feldt-Ranta ser det som regeringens val.

- Nu får regeringen verkligen ompröva sitt ideologiska val som inte baserade sig på varken lagstiftningen eller EU-rätten, utan som var ett medvetet ideologiskt val av regeringen Sipilä, säger Feldt-Ranta.

Henriksson: Ta med oppositionen

Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson säger att regeringen borde överväga att ta oppositionen med i arbetet med att justera vårdreformen i enlighet med grundlagsutskottets krav.

Artikeln är baserad på Yle uutisets artikel skriven av Maria Stenroos och Annette Blencowe. Artikeln kompletterad med fler kommentarer av Lapintie, Zyskowicz och Feldt-Ranta kl. 14.52.

Diskussion om artikeln