Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Flyktingkoordinator Martina Lindroos: Jag kan inte älta arbetet i min vardag

Från 2017
Martina Lindroos
Bildtext Martina Lindroos förbereder mat tillsammans med nya kommuninvånare i Lappträsk.
Bild: Yle/Lone Widestam

Martina Lindroos är flyktingkoordinator i Lappträsk och har arbetat med integration och flyktingfrågor i många år. Arbetet har lärt henne att materiella ting inte betyder så mycket, utan inställningen till livet är avgörande.

Martina Lindroos har studerat mångkulturalism och integration i Sverige och efter studierna arbetade hon ute på fältet i länder som Sydafrika och Guinea.

I samband med den stora strömmen av flyktingar till Finland 2015 kände Lindroos att hon kunde bidra med sin kunskap och erfarenhet.

– Jag fick chansen att använda de kunskaper jag hade och hjälpa dem som kom hit.

Lindroos arbetade först i Borgå där hon ledde verksamheten på flyktingförläggningarna i Johannisberg och Karijärvi. Hon tycker att integrationen har fungerat väldigt bra i Borgå och de nya kommuninvånarna har varit drifitga och tagit sig framåt med hjälp av andra Borgåbor.

Sedan hösten 2016 har Lindroos jobbat som flyktingkoordinator i Lappträsk.

Finland är byråkratiskt

Lappträsk tog emot kvotflyktingar i slutet av 2016 och Lindroos arbete har gått ut på att förbereda familjernas ankomst och ta emot dem.

– Det var ett helt nytt samhälle för familjerna från Iran.

Martina Lindroos spelar fotboll med barn.
Bildtext Martina Lindroos har tagit emot familjerna från Iran och Syrien.
Bild: Yle/Lone Widestam

Lindroos säger att de nya kommuninvånarna har mycket kunskap och livserfarenhet som nödvändigtvis inte värderas särskilt högt i Finland. Det här eftersom samhället fungerar på ett väldigt annorlunda och mer byråkratiskt sätt här.

För tillfället jobbar Lindroos med människor som har fått positiva asylbeslut. Det innebär att hon kan koncentrera sig på att bygga upp och blicka framåt tillsammans med de nya invånarna.

– Tidigare har jag jobbat med människor som har fått negativa besked, många av dem är goda vänner. Efter överklagan kan de bara vänta. De kan inte planera sin framtid och de har begränsad tillgång till tjänster i samhället. Rent psykiskt är det tortyr.

Om man flytt från sitt hemland är det en tung psykisk börda att bära på. Om man dessutom inte vet om man kan stanna är det ännu tyngre.

Medmänsklighet är viktigt

Martina Lindroos har arbetat med flyktingfrågor i ungefär 15 år, och under den tiden har hon blivit mer hårdhudad. Hon har träffat människor som farit illa, blivit torterade, våldtagna och hon har fått höra personliga vittnesmål. Det är viktigt för henne att dra en gräns och fundera på vad hon kan påverka eller göra.

– Jag måste tänka så att jag ger vad jag kan i stunden, men jag låter det inte belasta mej. Det är ingenting som jag kan älta i min vardag.

Om det är på en sådan nivå att hon inte kan påverka det då fokuserar hon på vad hon kan göra som medmänniska i stället. Då kan en kram räcka.

– Att de upplever medmänsklighet och att folk bryr sej om dem är någonting som jag tror att stannar kvar hos dem.

De nya invånarna fick ett ansikte

Media spelar en stor roll när det kommer till människors åsikter gällande invandring. Martina Lindroos tycker att de östnyländska medierna förmedlar en positiv inställning till integration.

– Det gjordes mycket reportage för att ge ett ansikte till de nya invånarna så att de inte blev en enda stor massa.

Enligt Lindroos har media på andra håll i Finland haft en mer mer negativ attityd, vilket också gör det mer allmänt accepterat att vara kritisk.

Glädje och humor

Under den tid som Martina Lindroos jobbade utomlands samlade hon på sig värdefulla erfarenheter.

– Jag har sett att flyktingens tillvaro inte bara är passiv, trist och meningslös. Jag har upplevt otroligt mycket glädje, humor och företagaranda.

Då Lindroos utbildade coacher i Guinea såg hon människor från olika religioner och etniska grupper blandas, även om de tidigare hade stridit mot varandra i ett inbördeskrig.

Det fanns en stark vilja att bygga upp landet och skapa en ljus framtid, och inte fortsätta i samma hjulspår som tidigare.

Martina Lindroos
Bildtext Martina Lindroos är bosatt i Liljendal.
Bild: Yle/Sofia Strömgård

Coacherna utbildades till att leda sportaktiviteter för barn, och de gemensamma lekarna var ett sätt att förena människor med olika bakgrunder.

– De ville visa att det inte är någon skillnad om man är muslim eller kristen, alla kan vara tillsammans och spela fotboll.

Martina Lindroos har lärt sej mycket tack vare sitt arbete utomlands. Det materiella har inte så stor betydelse utan inställningen till livet är avgörande.

– Jag är tacksam för att jag fått uppleva och lära mej så mycket.

Diskussion om artikeln