Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Forskare: Sexuella problem fortfarande svåra att diskutera

Från 2017
Uppdaterad 03.07.2017 08:25.
Patrick Jern.
Bildtext Patrick Jern forskar i sexuella problem.

Trots att sexualforskningen gått mycket framåt de senaste 10-20 åren, så har många ännu svårt att ta upp sexuella problem fastän hjälp finns att få, säger Patrick Jern, som är en av Europas kunnigaste forskare inom sexualhälsa.

Jern säger att vi överlag mår bra sexuellt och att även om vissa sjukdomar ökar mycket i samhället, så hänger det ihop med att medelåldern stiger.

- Till exempel upplever runt hälften av alla män som fyllt 60 någon form av erektionsstörning. Det är starkt korrelerat med hur man mår i övrigt. Övervikt, passivitet och även folksjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar brukar orsaka sexuella problem, berättar Jern.

Vasabördige Jern tilldelades förra året forskarpriset "Award of Excellence" av European Society for Sexual Medicine (ESSM), eller det europeiska samfundet för sexualhälsa. Han fokuserar på sexuella problem som prematur ejakulation hos män, det vill säga att komma för tidigt, och bristande sexlust hos kvinnor.

Stora livshändelser kan orsaka sexuella problem

Det vanligaste problemet som kvinnor rapporterar är låg lust som kan komma i vilken ålder som helst, men ofta hänger ihop med klimakteriet.

- Klimakteriet är en klassisk fas där hormoner förändras väldigt mycket och det sexuella likaså. Inte nödvändigtvis negativt, det kan också bli positivt, men låg lust kan ha mycket allvarliga konsekvenser på parförhållandet och indirekt eller direkt på det egna måendet.

Stora händelser i livet kan också orsaka problem. Att få barn är ett klassiskt exempel som kan inverka på sexualiteten.

- Det blir lätt en ond spiral att man inte har sex i början, när man tar hand om barnet och det är mycket krävande. När man sedan varit utan en tid så kan det vara svårt att hitta tillbaka.

- Det är lätt att det blir fnitter när jag berättar vad jag jobbar med - ”jaha, för tidig utlösning”. Efter en stund kan det hända att någon kommer och frågar förtroligt - ”psst, hur snabbt är för snabbt?”.

Hjälp finns att få

Sexuella problem är väldigt vanliga och hjälp finns att få, men många vågar ännu inte ta upp det.

- Många har ännu svårt att ta upp sexuella problem, med till exempel hälsovårdspersonal och även med sin partner.

Jern märker också ofta när han berättar om sitt jobb att det inte är ett neutralt samtalsämne.

- Det är lätt att det blir fnitter när jag berättar - ”jaha, för tidig utlösning”. Efter en stund kan det hända att någon kommer och frågar förtroligt - ”psst, hur snabbt är för snabbt?”.

Terapi saknar bieffekter

Det finns både mediciner och terapimetoder för att lindra sexuella problem.

- Man har till exempel börjat erbjuda hormonbehandling för att lindra klimakteriesymptom och använda en antidepressiv medicin för att behandla prematur ejakulation.

Men enligt Jern passar inte medicinerna alla.

- För vissa passar det jättebra, men sen är det också en stor del som rapporterar svåra bieffekter och man känner inte till hur bestående effekten är. Det här betyder att det finns många människor som inte får hjälp av mediciner, säger Jern.

Jern säger att beteendeterapi inte heller hjälper alla, men att det har fördelen av att sakna bieffekter.

- Sedan är jag ingen läkare och kan inte skriva ut mediciner, så jag är ju bunden vid samtalsterapi om jag ska försöka utveckla en behandling för ett psykologiskt problem.

Fötter i säng.
Bild: All Over Press

Större variationer inom än mellan könen

Skillnader i sexualitet mellan män och kvinnor kan vara ett laddat ämne, men Jern säger att statistiken visar på att det generellt finns vissa skillnader.

- Män har ofta större sexuell lust än kvinnor och kvinnor brukar föredra jämnåriga eller något äldre sexpartners, medan för män verkar det största intresset vara för åldrar när kvinnor har högst fertilitet, alltså tidiga 20-års åldern.

Enligt Jern finns det två potentiella förklaringsmodeller.

- Det här kan dels handla om en social konstruktivistisk förklaring, att män föredrar yngre kvinnor för att de är lättare att dominera eller något sådant. Eller sedan att det handlar mer om biologi, att män föredrar de mest fertila kvinnorna.

Jern säger att man ändå ska vara försiktig när man pratar om skillnader mellan män och kvinnor, eftersom det lätt kan missförstås.

- Det här går förstås inte att applicera på individnivå och skillnaderna är större inom än mellan könen. Det är bara en beskrivning av statistiska fenomen som man ser i de här grupperna, säger Jern.

Yngre människor har mindre sex

Förutom sexuella problem så verkar också folk ha mindre sex överlag, berättar Jern till sist. Undersökningar där man frågat om yngre människors sexualvanor visar att det i alla västländer finns en nedåtgående trend.

- Yngre människor har mindre sex och färre partners idag. Ända fram till 90-talet har den yngre generationen haft fler partners än den föregående, säger Jern.

Diskussion om artikeln