Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Högsta domstolen förkastade åtalen om förberedelser till så kallat hedersmord

Från 2017
Uppdaterad 05.07.2017 13:10.
Högsta domstolens byggnad i Helsingfors
Bild: YLE/Eva-Maria Koskinen

Högsta domstolen (HD) meddelade idag att den förkastade åtalen i ett fall gällande förberedelse till ett så kallat hedersmord i Helsingfors. En ung man, bosatt i Södra Finland, misstänks ha planerat att mörda sin syster.

Det är frågan om det första prejudikatet som HD har gett för förberedelse till grovt brott mot liv och hälsa.

Enligt HD hade mannen upprepade gånger hotat sin syster med dråp och våld. Enligt domstolen hade mannen också hotat flera andra personer och karaktären av hoten hade varit varierande.

Tingsrätten dömde mannen till ett fängelsestraff på två år och en månad för förberedelse till grovt brott mot liv och hälsa och misshandel.

Tingsrätten ansåg att mannen planerade att döda sin syster med det huvudsakliga motivet att han ville återställa familjens rykte och heder. Enligt tingsrätten var orsaken till detta att systern inte hade följt de traditioner som familjens kultur och religion hade.

Hovrätten förkastade däremot åtalen om förberedelse till brott, men dömde mannen till ett halvt års villkorligt fängelse för misshandel.

Enligt HD kunde man inte med tillräcklig säkerhet fastslå att mannen hade beslutat sig för att ta livet av sin syster med hjälp av en detaljerad plan .

HD ansåg att de meddelanden som mannen hade skickat inte enbart handlade om hot och vrede, utan också i viss mån om en oro för en familjemedlem. Mannen erkände att han använt ett grovt språk och att han på det viset gjort fel.

HD behandlade inte misshandeln och därför vinner straffet för att ha misshandlat sin syster - sex månaders villkorligt fängelse - laga kraft.