Hoppa till huvudinnehåll

Vetenskap

Medicinprofessorn som blev mindfulnessguru

Från 2017
Mindfulness, medical research, seminar, MBSR
Bildtext Jon Kabat Zin är medicinprofessorn som satt meditation på kartan och myntat begreppet Mindfulness-based stress reduction – MBSR. Världen över används hans metod för att hantera kroniska sjukdomar och stress.
Bild: Mikke Pöyhönen Photography

Jon Kabat-Zin är medicinprofessorn som satt meditation på kartan och myntat begreppet Mindfulness-based stress reduction – MBSR.
Redan som ung studerande i molekylärbiologi hittade han den buddistiska meditationen.

När han i slutet av 70-talet började arbeta på amerikanska Massachusetts Universitet, på det medicinska centret, började han lära sina första patienter att meditera och så småningom utvecklades hans egen modell Mindfulness-based stress reduction.

Det är elva år sedan han besökte Helsingfors och den här gången är seminariedagarna han har tillsammans med sin fru Myla Kabat-Zin slutsålda.

Hans och hans kollegors forskning, hur meditation kan förbättra vår hälsa och till och med hjälpa kroniskt sjuka, har övertygat oss västerlänningar på allvar.

Men populariteten har också en baksida. Jon Kabat-Zin förklarar.

- Temat är ”Vad är Mindfulness”? Och vad är det inte! Ämnet har blivit så populärt att alla i dag hävdar att de är Mindfulness experter! Utan att ens ha sin egen träning och utan att ens veta var det kommer ifrån.

mbsr, minfulness,
Bildtext Trots den sköna sommarkvällen är Kulturhuset i Helsingfors fullsatt.
Bild: Mikke Pöyhönen Photography

Enligt Jon Kabat-Zin, som skrivit flertalet böcker i ämnet, handlar det inte om att uppnå något, till exempel avslappnad sinnesstämning, utan om att icke-göra. Om att INTE ta dig någonstans utan vara där du är i både kropp och sinne. En sorts acceptans av tillvaron.

I nästan fyrtio år har Mindfulness-rörelsen sakta blivit något vi alla känner till på ett eller annat sätt men vad är egentligen mindfulness frågar jag honom.

- Det korta svaret är sinnesnärvaro, medveten närvaro. Mindfulness är den sinnesnärvaro som uppstår när du medvetet fokuserar på nuet och är icke dömande. Det är något vi alla kan.

- Nuet är det enda vi egentligen har, även om de flesta av oss för det mesta tänker på det som varit eller som kommer, vilket gör oss förvirrade, säger Jon Kabat-Zin.

Modern forskning och antika meditationstekniker

Över 38 års forskning och undervisning i Mindfulness-based stress reduction har gett Jon Kabat-Zinn och hans kollegor kunskaper om den mänskliga hjärnan och kroppen som få trodde var möjliga.

Vilket forskningsresultat tycker han själv är det mest intressanta?

- Det kanske inte är det mest intressanta men det mest praktiska och användbara är att vi kan hjälpa folk med långvariga kroniska sjukdomar, allt från hjärtsjukdomar till cancer och depressioner.

Sedan Jon Kabat-Zin startade sin forskning, på hur mindfulness kan hjälpa olika medicinska problem, har en rad annan forskning utvecklats. Forskning som studerar vad som egentligen händer när man genomgår Mindfulness-based stress reduction eller annan meditationsträning.

Resultaten är många och intressanta. Forskningen visar att inte bara hjärnan, som man nu vet är plastisk och i och med det är förändringsbar, utan också gener och kromosomer reagerar på olika typer av livsstilsförändringar. Vilket meditation är en av och regelbunden fysisk träning är en annan.

Det tredje fältet som Jon Kabat-Zin och hans kollegor studerat är telomerer, som är svansen på våra kromosomer och som bryts ner varje gång våra celler delar sig.

Nu vet vi att när den lilla kromosomsvansen, telomeren, påverkas av stress och när den försvinner så dör cellen. I andra ordalag är det en biologisk modell av åldrandet och döden. Negativ stress under långa perioder förkortar helt enkelt våra liv.

Studien visar att meditation saktar in nedbrytningen, bygger upp telomererna och vänder åldersprocessen på cellnivå förklarar Jon Kabat-Zin.

Universellt

Vad är då skillnaden på traditionell buddhistisk meditation och mindfulness?

- Essensen är densamma. Hjärtat i buddhistisk meditation heter mindfulness, alltså sinnesnärvaro. Inom buddhismen talar man om befrielse. Att befria sig från de vanemässiga tankegångar och beteenden som förslavar oss, enligt Jon Kabat-Zin.

Den stora skillnaden finns i de olika formerna och vokabulären, förklarar Jon Kabat-Zin. När meditation görs i en andlig kontext så innehåller det ikonografi, trossystem och tempel.

När meditation lärs ut universellt, behöver vi inte det där. Det handlar helt och hållet om sinnesnärvaro. Mindfulness fokuserar endast på att kultivera tillgången till sinnesnärvaro.

Vi blir så lätt vilseledda av det förflutna eller av framtiden, eller av oro och begär att vi faktiskt förlorar sikten på det vi har precis framför oss. Myla Kabat-Zin

Mindful parenting

Tillsammans med frun Myla Kabat-Zin har Jon skrivit böcker i ett ämne som de båda håller kärt – Mindful Parenting, föräldraskap med sinnesnärvaro.

Hon är med honom och håller i seminariedag nummer två. Seminariet är fullsatt av förväntansfulla föräldrar som vill förstå och lära.

Vad kan då Mindful parenting lära oss?

- Mindful parenting innebär att du för in mindfulness med din familj och dina barn. Det börjar med dig själv, att du själv blir medveten om ditt inre landskap av tankar och känslor och även om hur din kropp känns.

Det andra är att bli medveten om det yttre landskapet, dina barn och familj. Och bli medveten och närvarande i stunden för att kunna se vad du faktiskt har framför dig, förklarar Myla Kabat-Zin.

Vi blir så lätt vilseledda av det förflutna eller av framtiden, eller av oro och begär att vi faktiskt förlorar sikten på det vi har precis framför oss. Både inom oss själva och hos våra barn. Det är något man måste öva i varje stund och det ger möjlighet till att lära och växa. Familjen är ett fantastiskt laboratorium för det säger Jon Kabat-Zins fru Myla.

Humorn är närvarande

Jon Kabat-zin är känd för att skämta och vara ganska rolig både i sina böcker och i föredragen han håller världen över. Han har precis besökt London där han höll ett föredrag om Mindfulness för det brittiska parlamentets under – och överhus.

Storbritanniens parlament har gjort hans mindfulness träning tillgänglig för alla politiker som är intresserade, och de är många. Europa ligger i framkant när det gäller att förstå vikten av att behålla kontakt med sitt sunda förnuft och sinnesnärvaro.

Något som den amerikanska presidenten Trump är totala motsatsen till, menar han.

Mindfulness, medical research, seminar, MBSR
Bildtext Jon Kabat-Zin håller inte inne med sin kritik av dagens USA och den nye presidenten.
Bild: Mikke Pöyhönen Photography

Jon Kabat-Zin skämtar mycket om den amerikanska politiken och får den annars så artigt tysta finska publiken att brista ut i skratt.

- Att var finsk är redan ett annat sinnestillstånd på grund av den nära kontakten till naturen och förmågan till tystnad. Jag har hört massor av roliga historier om finländare och hur lite de pratar, berättar en han skrattande.

Sist Jon var i Finland hörde han historien om de två bönderna som satt och tittade ut över ängarna och sjön.

De hade känt varandra sedan barnsben och där satt de en bra stund och njöt av utsikten och grönskan, när den ena vänder sig till den andra och säger – Visst är det en fin dag? Två timmar senare vänder sig den andre och säger - Måste du prata så mycket?

Om den här historien ens har en uns av sanningen så är ni finländare långt före i statistikkurvan när det gäller att vara sinnesnärvarande i motsats till ett tanklöst görande, skrattar Jon Kabat Zin.

Fakta

Namn: Jon Kabat-Zin. Lever i USA.

Ålder:
77 år, gift med Myla Kabat-Zin, tre vuxna barn

Aktuellt med: Två seminariedagar i Helsingfors förra veckan.

Känd för: Skapade mindfulness och är författare av bästsäljaren Wherever You go, there You are. Finns översatt till svenska med titeln Vart du än går är du där – medveten närvaro i vardagen (Natur och Kultur)

Bakgrund: Professor emeritus University Hospital i Massachusetts, var den förste att inlemma mindfulness i modern västerländsk medicin. Sedan starten 1979 har han tillsammans med sina kollegor framgångsrikt behandlat över 16 000 patienter med långvarig smärta och stressrelaterade sjukdomar.
Källa: mindfulness.se

Vega Söndag: Mindfulness - en intervju med Jon Kabat-Zin

27:38