Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Pigmentutsläpp i Björneborg utreds

Från 2017
Keski-Pori kyrka i Björneborg.
Bildtext Kumo älv har också tidigare varit utsatt för läckage från industrin. År 2014 utsattes älven för 66 ton nickel.
Bild: YLE/ Anna Kyhä.

I lördags läckte titandioxidpigment ut med kylarvatten från Venators fabrik i Björneborg. Den grumlighet som läckaget orsakade vid Kumo älvs mynning har nu avtagit.

Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentral har bett fabriken att presentera en uppskattning om hur mycket av pigmentämnet som läckt, utreda påverkan på miljön och utvärdera de åtgärder som tagits för att förhindra skadeverkningar.

Enligt fabriken pågick störningen i nio timmar den 1 juli och kring 250 till 300 kilogram titandioxid rann ut i Björneborgsviken vid Kumo älvs mynning. Undersökandet av vattenkvaliteten i Björneborgsviken påbörjades omedelbart.

En vattenskyddsförening som värnar om Kumo älv tog nio prover i strandvattnet efter att läckaget inträffat. Titandioxiden hade gjort vattnet grumligt i ett område som var 150 - 200 meter brett och sträckte sig 1300 meter i flödets riktning. Nära utsläppsplatsen uppmättes bland annat förhöjd torrhalten och elektrisk ledningsförmåga.

Grumligheten minskar

Då området undersöktes på tisdag 4 juli hade grumligheten till stora delar försvunnit. Vid utsläppsplatsen var det grumliga området då cirka 30 meter brett. Ytterligare vattenprover togs då på platsen.

NTM-centralen anser utgående från tillgängliga uppgifter att utsläppet inte har orsakat sådana skadeeffekter eller faror för miljön som skulle kräva att företaget vidtog omedelbara åtgärder i vattendraget.

NTM-centralen kommer att be om ytterligare information om vad som orsakade utsläppet och hur man kan hindra motsvarande utsläpp i framtiden.

Enligt NTM-centralen är titandioxid inte giftigt och anhopas inte i organismer. Men ämnet är inte vattenlösligt och inte heller nedbrytbart. Titandioxid används bland annat i tandkräm, kosmetik, solkräm och som pigment i målfärger.

Diskussion om artikeln