Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Pargasbönder missnöjda med valet av ny veterinär

Från 2017
Kor i ladugård
Bildtext Arkivbild.
Bild: Mikael Crawford

Pargasbönder är oroliga över att de inte ska få svenskspråkig veterinärservice längre. De ifrågasätter ifall den nya veterinärtjänsten gått till rätt person.

Lundo miljöhälsoskydd, som är ansvariga för veterinärservicen i Pargas, har valt en ny veterinär åt trakten. Enligt mjölkbonden Andreas Johansson ifrågasätter traktens bönder beslutet.

- Trots att det står i tjänstemannabeslutet att man ska kunna bevisa kunskaper i svenska, har vi våra misstankar.

Johansson, som är mjölkbonde på Heisala i Pargas, säger att det är viktigt att kommunikationen mellan bonden och veterinären fungerar bra.

- Jag tror att de flesta som har produktionsdjur här i Pargas kan prata om vädret på finska. Men att att fundera på hur du ger rätt behandling till en ko som har mastit eller en häst som har kolik, det är en annan sak. Kon kan inte tala. Det är jag som måste stå för kommunikationen.

Andreas Johansson, SFP
Bildtext Andreas Johansson.
Bild: Yle/Nina Bergman

Enligt Johansson har många dejourerande veterinärer inte talat svenska. Han säger att det ibland varit svårt att veta ifall de pratar om samma sak.

- Om man kommer till ett område där majoriteten av de som har produktionsdjur är svenskspråkiga tycker jag att Lundo borde ha fokuserat mer på att kunskaperna i svenska ska vara tillräckliga.

Intern ansökan

Mjölkbonden Anette Blomberg hade önskat att den nya veterinären hade varit någon från trakten, som bönderna redan känner. Miljöhälsovården i Lundo gjorde enbart en intern ansökan bland sina veterinärer.

- Vi har haft vikarier här på i Pargasområdet som skulle ha varit intresserade av att söka platsen, som vi redan känner till. Varför fick de inte chansen att söka tjänsten?

Anette Blomberg.
Bildtext Anette Blomberg.
Bild: Yle/Linus Hoffman

Blomberg säger att bönderna just nu håller på och filar på en förfrågan till Lundo miljöhälsovård. De vill veta varför rekryteringen gick till så här.

Johanna Mäkinen, chef för miljöhälsovården i Lundo, är på semester och går inte att få tag på.

Den tidigare veterinären i Pargas, Virpi Heikinheimo, säger att det är viktigt att bönderna får service på svenska.

- Jag tycker överhuvudtaget, särskilt här i skärgården, att folk borde få service på sitt eget språk. Det är viktigt att man vet hur man ska sköta sitt djur och att veterinären kan förklara vad det är frågan om.

Hon hade hoppats att ansökan hade gjorts mer rättvis - och öppen för alla intresserade.

- Jag tycker att de borde lediganslå den så att alla som är intresserade skulle ha möjlighet att söka tjänsten. Jag har haft duktiga vikarier som skulle ha varit intresserade, säger Heikinheimo.

Enligt Kommunförbundet är alla offentligt anställda inte skyldiga att behärska båda språken.Däremot ska man i tvåspråkiga regioner, som Pargas, kunna ordna service på svenska om någon önskar det. Varje kommun får själv bestämma hur de väljer att ordna servicen på båda språken.

Diskussion om artikeln