Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lovisaborna vill ha terasshus och ekologisk stadspark på Östra stranden

Från 2017
Båtar förtöjda vid brygga
Bildtext Östra stranden i bakgrunden, sett från gästhamnen i Lovisa.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Lovisaborna har varit intresserade av att delta i utvecklingen av området Östra stranden. Staden fick många svar i en webbundersökning som undersökte Lovisabornas åsikter om det nya bostadsområdet.

Östra stranden i Lovisa kommer att bli ett mångsidigt område för boende och service. Det ska också finnas ett utbud av tomter med havsstrand.

För att utveckla området utarbetade staden i samarbete med företaget Ramboll tre alternativa planer som Lovisaborna kunde kommentera i enkäten. Det kom in sammanlagt 104 svar.

Stadsarkitekt Maaria Mäntysaari är glad över det stora intresset att besvara frågorna. Kommentarer kommer att utgöra ett stöd för planeringen av området.

Terasshus och flervåningshus i trä

I områdets norra del vill Lovisaborna gärna se någon slags offentlig byggnad och en simhall eller idrottshall var speciellt viktigt.

Lovisaborna anser att små flervåningshus i trä och terasshus vore passande i området. Terasshus ansågs passa in bäst och också bevara utsikten mot havet.

- De är vackra, passar in i omgivningen och är trevliga att bo i, beskriver en av de svarande sitt val.

Ekologisk stadspark

En ekologisk stadspark vid stranden ansågs vara det bästa alternativet eftersom naturens mångfald bevaras bäst.

I en del av svaren ville man bevara området Gröna Udden som grönområde och en del ansåg att det borde tas i bruk för bostäder.

─ Ett högklassigt havsnära bostadsområde i centrum kunde höja hela stadens image och utveckla Märlax så att de som bor där ska kunna nå rekreationsområdena vid havsstranden och så att servicen i området förbättras, konstaterar stadsstyrelsens ordförande Mia Heijnsbroek-Wiren.

Diskussion om artikeln