Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Regler för sociala medier väcker rabalder i Karleby

Från 2017
Uppdaterad 06.07.2017 15:36.
Karleby stad.
Bildtext Arkivbild. Karleby stad.
Bild: Yle/Mikaela Löv-Aldén

I Karleby har stadens regler kring hur anställda och även sommarjobbare får använda sociala medier orsakat uppståndelse på Twitter, i kolumner och bloggar.

Stadens policy begränsar tydligt vad sommarjobbare får berätta om sina arbetsplatser på exempelvis Facebook och Twitter. När ungdomarna är på jobb får platstjänsten på telefonen som visar var man befinner sig inte heller vara aktiverad.

Inte berätta om sitt arbete

Vid ett informationstillfälle inför jobbstarten informerades de unga om att också de är ansvariga för stadens rykte och bild utåt. Lojaliten kräver att de inte berättar om sitt arbete i offentligheten, inte ens när arbetsförhållandet upphört.

Stadens anställda får inte skriva om sina arbetsuppgifter eller kommentera sitt jobb i sociala medier eller i diskussioner på nätet.

De unga uppmanades att endast mycket allmänt berätta om var de jobbar och hur länge de ska jobba, om de har förmannens godkännande. Nätet och sociala medier får inte användas på jobbet om det inte är en del av arbetsuppgiften.

GPS ska inaktiveras

Den egna telefonen ska ställas in på ljudlöst läge för att inte störa exempelvis kundservice. Inte heller får telefonens funktion för platsangivelse vara påkopplad. Om det uppstår missnöje eller konflikter ska dessa redas upp med förmannen och inte vädras i social media.

De anställda får inte berätta om sina arbetskamrater eller exempelvis fotografera stadens lokaliteter som omfattas av lagen om offentlig frid.

Får då en person som arbetar på stadens tekniska sektor fotografera en grop i en gata hemma i kvarteret och beklaga sig över detta på Facebook?

- Var och en måste själv tänka till. Jag skulle välja att diskutera det här med mina kollegor och fundera över vilka planer det finns att åtgärda gropen, säger informationschef Virpi Viertola.

Sundet i Karleby
Bildtext Sundet i Karleby.
Bild: Yle/Anette Forsström

Viertola anser att det inte är lämpligt att en anställd klagar över smutsigt vatten i Stadssundet på sin egen Facebooksida.

- Nej, jag vet varför vattnet är missfärgat och vad det beror på, vilka planer som finns till åtgärder och varför de inte kunnat genomföras. Det finns ingen orsak att klaga offentligt, säger Viertola.

Karlebys regler är stränga

Det finns inga entydiga gemensamma regler för hur kommunanställda ska hantera social media. De riktlinjer som Kommunarbetsgivarna KT erbjuder visar främst på hur kommunerna kan dra nytta av social media, inte begränsa användningen.

Kommunikationschef Teuvo Arolainen på Kommunarbetsgivarna säger att han upplever att Karleby stads policy är mera strikt än i de flesta kommuner.

Tystnadsplikt och lojalitetsplikt är självklarheter, men utgångsläget är ändå att varje människa har rätt att uttrycka sig fritt.

- Om de saker som angår en själv har man rätt att berätta. Var man jobbar, hur länge och om tjänsten är fast eller tillfällig, hur arbetsavtalet ser ut och vilken lön man får, säger Arolainen.

Man måste alltid beakta yttrandefriheten och om man begränsar den måste skälen vara starka och vara förankrade i lagen.

Att arbetarnas telefoner inte får ange vilken plats de befinner sig på är grundlöst, anser Arolainen.

- Jag hittar ingen orsak till detta och inte heller någon orsak till att man måste lyda den här bestämmelsen, säger Arolainen.

Försvarar sina riktlinjer

Från stadens håll säger Virpi Viertola att GPS-förbudet grundar sig på att man vill trygga säkerheten för arbetstagarna. Viertola anser inte att det är ett problem att man begränsar vad de unga får berätta om sina erfarenheter av sommarjobb.

- Är det nödvändigt att berätta så mycket? Det handlar ändå om en kort tid. Problemet är att man kan avslöja saker som omfattar kollegor och arbetsmetoder och det är inte rätt att göra så, säger Viertola.

Viertola säger att staden inte fått just någon respons alls på sina regler för social media och inga sommarjobbare har klagat.

Det första regelverket för användande av sociala medier kom 2014 och behovet var tydligt enligt Viertola. Det hade förekommit att anställda exemplevis berättat om stadens arbetsmetoder på ett sätt som skadat verksamheten.

Istället för att själv uppdatera sociala medier kan stadens anställda skapa offentliga profiler där de vänder sig till invånarna på ett väl övervägt sätt. Privata uppdateringar bör man undvika, de kan både skada och såra andra, anser Vierola.

Stadsdirektören förvånad

Stadsdirektör Stina Mattila bemöter nu debatten. Hon anser att reglerna inte är för strikta och säger att man inte kommer att ändra på dem.

Mattila är istället förundrad över att den här saken fått så stor uppmäksamhet och undrar om man på Kommunarbetsgivarna verkligen fördjupat sig i stadens policy.

- Reglerna är inte för strikta utan istället fungerande och vi har inte fått några klagomål från de anställda, säger Mattila.

Stina Mattila.
Bildtext Stina Mattila.
Bild: Yle/Juha Kemppainen

Mattila säger att det är synd att policyn fått så stort utrymme på sociala medier.

- Många har kommenterat, men hur många har faktiskt läst policyn ordentligt? Det är synd att Karlebys goda rykte dras in i diskussionen, säger Mattila.

GPS är en säkerhetsrisk

De här reglerna är en del av stadens strategi som fortfarande är under arbete och därför vill Mattila inte gå in och ändra på regelverket, åtminstone inte i nuläget. Policyn finns också att läsa på stadens intranät och har också godkänts av stadsstyrelsen.

Stadsdirektören säger att anställda naturligvis får använda sociala medier på fritiden och på sin lunchpaus. Det är också tillåtet att använda sin privata telefon i liten skala på arbetstiden för att exempelvis svara på meddelanden från sina barn.

Förbudet mot att telefonen anger var de anställda befinner sig är befogat säger Mattila.

- Det finns arbetsuppgifter där GPS-funktionen kan vara en säkerhetsrisk, till exempel inom barnskyddet och socialomsorgen, säger Stina Mattila.

Text: Sari Vähäsarja, Iina Kluukeri / Yle Kokkola.
Översättning och bearbetning: Mikaela Löv-Aldén.

Diskussion om artikeln