Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Stora byggarbeten börjar i Hangö hamn - EU stöder bygget

Från 2017
Uppdaterad 10.07.2017 06:32.
Det är litet plats för fartygen i Hangö hamn, därför vill hamnen bygga ut till vänster på bilden.
Bildtext Västra hamnen i Hangö ska byggas om.
Bild: Yle/Marica Hildén

Hangö hamn tänker investera stort och EU stöder investeringarna. Det handlar om att riva Engelska magasinet, spränga vid Drottningberg, bygga en havsbassäng och fylla den, flytta en vågbrytare, bygga en ny väg och nya fält.

Hangö hamn har länge planerat sina investeringar och gläds över att också EU vill vara med och betala.

Verkställande direktör Anders Ahlvik och marknadsföringschef Nina Häggroth i Smörmagasinet vid Hangö hamn.
Bildtext Hangö hamns vd Anders Ahlvik och marknadsföringschef Nina Häggroth är glada över EU-stödet.
Bild: Yle/Sofia Kajander

Europeiska kommissionen beslutade på torsdagen (6.7) att delta i investeringarna i hamnen. Det sker inom ramen för projektet som kallas Motorvägen till havs på Östersjön mellan Hangö och tyska hamnstaden Rostock.

Projektet är ett samarbete mellan hamnen i Rostock och Hangö hamn samt Finnlines.

Sju miljoners investering för hamnen

De totala investeringarna i hamnarna i Hangö och Rostock uppgår till över 23 miljoner euro. Hangö kommer totalt att investera 7 miljoner i sitt hamnområde. EU har beviljat stöd för 20 procent av summan, vilket innebär ungefär 1,5 miljoner.

Det är en stor investering för Hangö hamn och den är möjlig på grund av avtalet med Nord Stream. Det ger ordentligt med klirr i kassan, säger Anders Ahlvik som är verkställande direktör för Hangö hamn.

En maskin radar stora rör på varandra.
Bildtext Det är en lönsam affär för Hangö hamn att låta Nord Stream förvara rör i Koverhar (arkivbild).
Bild: Yle/Robin Lindberg

Hamnen skulle ha gjort investeringen oberoende av kommissionens beslut. I så fall skulle man ha fått använda mera eget kapital.

Man påbörjar byggnads- och rivningsarbetet i höst och projektet beräknas vara färdigt före 2020.

EU deltar eftersom utvecklingen ses som viktig för transporten mellan Finland och övriga Europa.

Det här ska göras

Drottningberg där det gamla utsiktstornet står ska sprängas och jämnas med marken. Engelska magasinet rivs och vågbrytaren ska flyttas ut mot havet. Hamnområdets lagringsplaner utvidgas med sex hektar.

engelska magasinet i hangö
Bildtext Engelska magasinets rivning blev ett fall för domstolen. Högsta förvaltningsdomstolen gav slutligen grönt ljus för en rivning i april i fjol.
Bild: Yle/ Robin Holmberg

Hamnen har alla lov färdiga och har endast väntat på ett beslut av EU kommissionen. Projektet kommer att sysselsätta tiotals människor inom byggbranschen, tror Anders Ahlvik.

Här kan du se Hangö hamns video över hurdana förändringar det är fråga om i hamnen.

Indirekt nytta för Finnlines

Rederiet Finnlines är med som tredje samarbetspart i projektet, men får inga stödpengar av EU. Nyttan för dem är indirekt, berättar Staffan Herlin som är marknadsföringschef på Finnlines.

Vad är det som Finnlines fraktar mellan Hangö och Rostock?

- Det som fraktas mellan de två Östersjöhamnarna är släpvagnar utan dragbil som innehåller allt mellan himmel och jord. Importen består mera av dagligvaror medan exporten innehåller mera industrigods. Därtill även lösgods såsom papper, stål samt styckegods.

Vad betyder EU-stödet för just Finnlines?

- Indirekt nytta. Hamnen får bättre förutsättningar att investera och därmed förbättra sina produkter som sedan ger oss bättre förutsättningar för utveckling.

Hangö hamn
Bildtext Finnlines är en stor aktör i Hangö hamn. Från Hangö kör Finnlines fartyg till Gdynia i Polen och Rostock i Tyskland flera gånger i veckan.
Bild: Yle/Minna Almark


Kommer Finnlines att investera i Hangö?

- Våra investeringar är närmast fartygsinsatser och utgångspunkten är att vi har en konkurrenskraftig flotta på Hangörutterna.

Kommer Finnlinestrafiken över Hangö att öka?

- Om efterfrågan ökar så ser vi till att anpassa kapaciteten antingen via fartygsantal eller fartygsstorlek.

Flygfoto över Västra hamnen i Hangö.
Bildtext Så här ser Västra hamnen i Hangö ut i dag före alla planerade investeringar.
Bild: Hangö hamn

Kommer det att behövas mera personal?

- Vi anlitar agentur i Hangö och har endast en trafikinspektör på ort och ställe. Opereringen sker från huvudkontoret, samma mönster gäller också de övriga hamnarna i Finland.

Vilket stuveribolag samarbetar ni med i Hangö när det gäller Rostocktrafiken?

- Vi anlitar Stevena för lastning och lossning av fartyget, medan det så kallade terminalarbetet sköts av Hangö Stevedoring.

Så här fungerar verksamheten i hamnen

I en hamnverksamhet finns det många olika parter som gör olika saker.

Så här fungerar det i praktiken:

Kunden står för lasten, antingen per lastbil eller tåg.

Stuveriföretaget besitter maskiner och eventuellt terminalen. Det hanterar också lasten.

Hamnen ställer land och en viss infrastruktur till förfogande.

Rederiet transporterar lasten till och från hamnen till sjöss.

- Allt i en vacker symbios, beskriver Stefan Herlin på Finnlines samarbetet mellan alla olika parter.

Artikeln uppdaterades 7.7.17 klockan 16.53 med mera information och citat av både Anders Ahlvik och Staffan Herlin.
Artikeln uppdaterades igen samma dag klockan 17.40 med en faktaruta, bilder och en länk till Hangö hamns video.
Artikeln uppdaterades på måndag 10.7.17 klockan 6.30. Kvinnan på bilden tillsammans med vd Anders Ahlvik är marknadsföringschef Nina Häggroth, inte ekonomichef Lotta Gottberg.

Diskussion om artikeln