Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Endast en femtedel av jordbruken kvar om 20 år – export föreslås som lösning

Från 2017
Uppdaterad 08.07.2017 17:59.
Höbal i Sahalahti
Bild: Arja Lento/Yle

Om 20 år kommer antalet jordbruk i Finland att ha minskat från 50 000 till 10 000. Det framgår i en rapport som gjorts för Jord- och skogsbruksministeriet.

I rapporten söktes svar på hur den finländska livsmedelsproduktionens framtid ser ut och vad man kan utveckla i den.

Förutom att antalet jordbruk förutspås minska kommer de däremot att öka i storlek och lantbrukarnas utbildningsnivå kommer också att vara högre än vad den är i dag. Jordbruken kommer dessutom att fungera mera som företag.

Ett bekymmer som lyfts upp är att många stora gårdar gärna skulle vilja utvidga sin verksamhet men att det inte skulle vara lönsamt i dagens marknadssituation.

Andra problem är generationsbyten då många unga är skeptiska till att överta en gård och samtidigt ta över en stor ekonomisk börda. Även tillståndsansökningar och -processer upplevs som långa, dyra och besvärliga.

Finlands export ligger långt efter andra nordiska länder

Rapporten betonar också vikten av export och förundrar sig över att exporten av finländska livsmedelsprodukter är mycket mindre jämfört med de andra nordiska länderna.

I Danmark omfattar exporten 17,4 miljarder euro och i Sverige 7,8 miljarder euro. Finland kammar in bara 1,6 miljarder euro.

Export ses som en stor utmaning men samtidigt också som en möjlighet för livsmedelsproducenter.

Olika oljor
Bildtext I rapporten framkommer att många livsmedelsproducenter har uppfattningen om att man inte får exportera produkter som tillverkats med hjälp av lantbruksstöd. Ilkka Mäkelä, som skrivit rapporten, betonar att alla EU-länder exporterar produkter som fått lantbruksstöd och nämner olivoljan som exempel.
Bild: Stocksnap.io/Martin Philpot

Rapporten betonar att exportkunskaper saknas inom livsmedelsproduktionen och att landet tidigare kommit enkelt undan då exporten till stor del gick till Sovjetunionen. Då exporten till Ryssland inte fungerar har många funderat på hur man ska tänka kring exporten.

Andra problem som rapporten lyfter upp inom exporten är brister i språkkunskaper och okunskap om målländerna, exempelvis matvanorna i andra länder. Även kunskaperna om andra länders marknad är bristfällig.

Aktörerna inom jordbruket saknar också erfarenheter av exportsektorn eftersom det inte tidigare funnits något större behov av att exportera livsmedel. Behovet har uppstått först under de senaste tio åren.

Varumärket Finland säljer inte utomlands

För att öka på exporten föreslår rapporten bland annat att man ska satsa mer på att bygga nätverk och organisationer inom exportmarknaden för att kunna bli en trovärdig aktör och få en mer långsiktig förståelse för målländerna.

Att sälja produkter som finländska är inte ett försäljningsargument utanför landets gränser. Därför föreslår rapporten att man borde bryta ner varumärket Finland till mindre delar och bygga upp försäljningsargument om att produkterna är säkra, medicinfria och utan tillsatser.

Diskussion om artikeln