Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Yle främjar jämställdhet i sportinnehållet på tre nya sätt

Från 2017
Hibo Mohamed, Janina Orell och Malin Selén med sina lagkamrater i ÅIFK:s damlag i fotboll.
Bildtext Åbo IFK fotbollslaget
Bild: Yle/Linus Hoffman

Yle Urheilu och Yle Sporten har fattat beslut om åtgärder för att främja jämställdhet i innehållet. Åtgärderna är en del av projektet 100 jämställdhetsgärningar som ingår i programmet för Finlands 100-årsjubileum.

“Kvinnor och flickor har den största tillväxtmöjligheten inom hela idrottsrörelsen. Sport angår ett oerhört stort antal kvinnor och flickor också i Finland. Vi tar elitidrott för damer på allvar och vill vara idrottsintresserade kvinnors främsta medium nu och i framtiden”, berättar Yle Urheilus redaktionschef Joose Palonen som tillsammans med Yle Sportens producent Ann-Christine Karhu har ansvarat för att det jämställdhetslöfte som gavs vid årsskiftet infrias på Yle.

Den första av Yles åtgärder som syftar till en fortgående förbättring är tv-konceptet Mestaruusputki som börjar våren 2018 och där temat är bollsport i Finland. Det ger damernas matcher samma synlighet i tv som männens serier.

För det andra börjar Yle Urheilu och Yle Sporten att följa hur jämställdhet förverkligas på webbplatsen i realtid. Samtidigt förbinder nyhetsredaktionerna sig att stärka nyhetsbevakningen om damidrott både kvantitativt och kvalitativt.

Den tredje jämställdhetsgärningen är att Yle har fattat ett beslut om berättande innehåll som lyfter fram damidrott och damidrottare och framför allt riktar sig till den unga publiken.

”Vi hoppas att dessa åtgärder ska inspirera idrottsvärlden och även medierna till att bättre uppmärksamma genusaspekter. Yle kan inte åstadkomma en förändring på egen hand, men vi är villiga att iklä oss rollen som banbrytare när det gäller att bygga ett mer jämställt Idrottsfinland”, säger Yle Urheilus chef Panu Pokkinen.

”Jämställdhet främjas genom handlingar och byggs aktivt i vardagen. Här har Yle, idrottsförbunden och tränarna ett gemensamt uppgiftsfält”, säger Yles strategidirektör Gunilla Ohls, som är medlem av hederskommittén för projektet 100 jämställdhetsgärningar.

Utgångspunkten är en utredning om Yles sportinnehåll och jämställdhet

Yle utredde i våras hur jämställdhet mellan könen förverkligas i sportinnehållet och publikens uppfattningar om utbudet.

Majoriteten av finländarna anser enligt undersökningen att Yles sportinnehåll betjänar den kvinnliga publiken väl. Endast 23 procent tycker att innehållet är mer riktat till män.

Opinionsbildare har också en positiv syn på Yles roll ur jämställdhetsperspektiv: Yle följer i stor utsträckning damidrott – till exempel gymnastik, konståkning, ridning och bollsport för damer – som de kommersiella medierna inte följer alls. På Yles sportredaktioner finns ett stort antal kvinnliga journalister och kvinnor väljs allt oftare också som experter.

En kvantitativ granskning av innehållet visade tydligt att det finns utrymme för förbättringar. Medan jämställdhet på ett lovvärt sätt förverkligas redan nu i fråga om mängden individuell idrott – kvinnornas andel är till exempel hälften inom friidrott och längdskidåkning – är det långt kvar till jämställdhet när det gäller synligheten för bollsporter.

”Även om det finns mycket att förbättra har vi en klart bättre utgångspunkt än våra svenska kollegor hade nyligen när de inledde ett projekt av motsvarande slag”, konstaterar Pokkinen.

”Att bollsporter för damer har en svag ställning har historiska och strukturella orsaker som gäller alla aktörer. Damernas synlighet i fråga om bollsporter förbättras inte nämnvärt om frågan inte uppmärksammas systematiskt. Det behövs både kunskapsbaserad ledning och en attitydförändring”, fortsätter Panu Poikkinen.

Mer information:
Panu Pokkinen, chef för Yle Urheilu, panu.pokkinen@yle.fi, tfn 050 542 3025

Projektet 100 jämställdhetsgärningar arrangeras av Kvinnoorganisationernas centralförbund och Delegationen för jämställdhetsärenden som har tiotals samarbetsorganisationer. Förutom Yle deltar även t.ex. Helsingfors stad, polisen, Finlands Kommunförbund och ett stort antal medborgarorganisationer och kvinnonätverk. Inom projektet utförs nya och konkreta handlingar för att främja jämställdhet och öka framför allt kvinnors synlighet i programmet för självständighetens jubileumsår.