Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

SR: Kvarkenfärjan kan få privat finansiering

Från 2017
Uppdaterad 11.07.2017 14:00.
Så här ska den nya Kvarkenfärjan se ut.
Bildtext En skiss av hur den nya färjan kunde se ut.
Bild: Midway Alignment of the Bothnian corridor/Wärtsilä

Enligt Sveriges Radio tittar Wasaline på privata finansieringslösningar för den nya färjan över Kvarken. Detta enligt en intern utredning som P4 Västerbotten har fått ta del av.

Om inte Umeå och Vasa kan finansiera projektet på egen hand kan riskkapital eller annat privat kapital rädda projektet.

Två möjligheter

Enligt P4 Västerbotten föreslår Wasalines rapport att man fortsätter utreda två olika alternativ för att finansiera en ny färja över Kvarken.

Den ena modellen utgår från en offentligägd färja som finansieras av Umeå kommun och Vasa stad, i likhet med den modell man har idag. Enligt den andra modelen tar man in privat kapital för att förverkliga projektet.

Privat möjliggör långsiktighet

Enligt rapporten skulle fördelarna med privat finansiering vara att det skulle ge större möjligheter att jobba långsiktigt. Nackdelen är dock att beslutsprocesserna kan dra ut på tiden, då även investerarna ska få ta del av besluten.

Kostnaderna för investeringarna i färjan och hamninfrastrukturen beräknas till 145 miljoner euro.

Enligt utredningen är kostnaderna för offentligt ägda projekt mer utsatta för risker som leder till att kostnaderna kan stiga i investeringsfasen eller i den operativa fasen. Också projektets förverkligande kan försenas.

Utredningen visar att den andra modellen med privata finansiärer skulle kunna förse Vasa och Umeå med förmåner som skulle passa in i städernas mål relaterade till finansiering och ansvaret för utvecklandet av projektet.

Uppdaterad 14:00 med två stycken om utredningens innehåll

Diskussion om artikeln