Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Så tänker tankesmedjor om Finlands framtid

Från 2017
Uppdaterad 11.07.2017 15:14.
Futuristisk bildsättningsbild där en man petar på en världskarta med olika delar kopplade till varandra genom nätverk.
Bildtext Tankesmedjorna funderar bland annat på Finlands plats i världen.
Bild: lev dolgachov

På tisdag publicerar sju tankesmedjor sina tankar om hur Finland kan se ut i framtiden. Varje tankesmedja presenterar sitt alternativ för hur framtiden ser ut, baserat på ett ämne eller en trend som kräver en lösning.

Idén med tankesmedjor är att de ska koppla samman vetenskap och politik. De brukar också ordna evenemang som engagerar folk. Tankesmedjor brukar ofta ha kopplingar till olika partier och organisationer som vill påverka samhällsdebatten.

I dag presenterar Agenda, E2, Kalevi Sorsa –Säätiö, Suomen Perusta, Toivo, Visio och Vasemmistofoorumi sina visioner om hur framtida Finland kan se ut. Visionsamlingen publiceras med anledning av Finlands hundraårsjubileum, och presenteras för allmänheten under politikerveckan Suomiareena i Björneborg.

Utöver att tankesmedjorna publicerar sina framtidsvisioner har de också kommenterat varandras alster.

Suomen Perusta: Finland blir nästa Israel med terrorism som vardag

Suomen Perusta som har band till Sannfinländarna ser på framtiden genom ett invandringsperspektiv. Smedjan presenterar två scenarier där det första handlar om hur invandringen ökar eller hålls på nuvarande nivå och det andra sceneriet är att gränserna stängs.

Enligt Suomen Perusta leder invandring till att vi ska vänja oss vid terrorism i vardagen då människor med olika bakgrund omöjligen kan komma överens. De drar en parallell till Israel där terrorism har enligt dem blivit en del av vardagen.

I rapporten skriver de på följande sätt: ”En västerländsk stat som har en stor andel muslimer i sin befolkning börjar påminna allt mera om Israel, där terrorism är vardag och hela samhället präglas av de etniska konflikterna.”

Smedjans alternativ som kallas för ”ett finskt inland” leder till att finländska befolkningen minskar. Enligt Suomen Perusta är det inte ett problem, eftersom det är bra för miljön att antalet människor minskar på vårt överbefolkade jordklot.

I sina kommentarer betonar de övriga tankesmedjorna att de inte har något med rapporten att göra och att det är orealistiskt att tänka att man löser globala problem med nationella lösningar.

Centerfinaniserade tankesmedjan E2 oroar sig för demokratin

Tankesmedjan E2 har funderat på vad som händer med demokratin, beroende på hur samhällsdebatten utvecklas och hur mycket folket litar på politikerna.

De olika scenarierna presenteras i ett fyrfält där skalan varierar från förstörd demokrati till idealdemokrati.

Summan av kardemumman är att ifall folk litar på politikerna och vi har en debatt där människor förstår varandra har samhället nått en idealdemokrati.

Ifall folk inte litar på politker och samhällsdebatten blir hårdare så har vi förstört demokratin.

Enligt E2 är det vi själva som påverkar vad som händer med demokratin.

Medborgarlönen räddar snuttjobbaren

Vasemmistofoorumi talar om den förändrade arbetsmarknaden. Nationalekonomen Jan Otto Andersson har skrivit artikeln för Vasemmistofoorumi. Som namnet redan säger är Vasemmistofoorumi en tankesmedja som står vänstern nära.

Andersson slår fast är att de flesta är rädda för att falla i den nya underklassen, prekariatet, som lever med korta kontrakt och osäker lön samt ingen semester.

Plånbok med FPA-kort och en sedel.
Bildtext Räddar medborgarlönen snuttjobbaren och entreprenören?
Bild: Tiina Jutila / Yle

Enligt Andersson är det inte realistiskt att ändra arbetsmarknaden, men genom att bygga ett tryggt skyddsnätverk kan vi bli av med rädslan att falla ur medelklassen.

Ett verktyg för detta vore en medborgarlön enligt en modell som Socialdemokraternas ungdomsförbund har föreslagit.

Andersson menar i sin rapport att regeringens medborgarlöneförsök var en bra början. Det borde ändå utvecklas så att flera har möjlighet till medborgarlön och den ska bli mer effektiv för staten och för den som får medborgarlönen.

Urban utopi genom vårdreformen

Tankesmedjan Toivo har kopplingar Samlingspartiet såg framtiden genom urbaniseringsglasögon. De funderar på hur Finlands städer utvecklas i framtiden då urbaniseringen är en trend som fortsätter ännu en lång tid framöver.

Fiskehamnen och redi.
Bildtext Städerna växer ännu i flera år, och hur ser de ut om tio år?
Bild: SRV/ REDI.

Tankesmedjan snärtade till texten genom att skriva ett utdrag ur en utopistisk historiebok skriven på 2050-talet. De skrev om 2010- och 2020-talen som en solskenshistoria, där många av dagens problem fick en enkel lösning för allting i politiken och samhället gick som smort.

I Toivos historienarrativ visade sig vårdreformen vara ens solskenshistoria då den gick igenom på slutet av 2010-talet. Speciellt valfriheten i vårdreformen lyfts upp som verkligt positiv för den vanliga människan. Valfriheten har varit mycket viktig för Samlingspartiet då social- och hälsovårdsreformen har behandlats.

Hur blir vi av med fossila bränslen?

Tankesmedjan Visio som fokuserar på klimatundersökning och klimatpolitik. Visionen fokuserar främst på hur vi ska bli av med fossila bränslen.

Oljeplattform utanför Rio de Janeiro i Brasilien
Bildtext Oljan behöver ersättas för att bli av med koldioxidutsläpp.
Bild: EPA/MARCELO SAYAO

Många av de åtgärder som redan nu har vidtagits får kritik som otillräckliga, och rapporten presenterar några lite radikalare lösningar för att tackla den globala uppvärmningen. Bland annat leker Visio med tanken om att ersätta den vinstdrivna marknadsekonomin med ett system som är mer hållbart för miljön.

Visio avrundar rapporten med att fundera på ifall vi kan bli utsläppsfria tillräckligt fort. Tankesmedjan ställer sig positivt till att det är möjligt, bara vi slopar tankar om bioenergi som innebär kolutsläpp.

Finlandssvenska rapporten: Den Nordiska framtiden är vår!

Norden kommer att lösa våra problem, åtminstone om man får tro den finlandssvenska tankesmedjan Agenda.

Danmarks, Sveriges, Norges och Finlands flagga i rad.
Bildtext Vilken flagga skulle bli aktuell i en Nordisk förbundsstat?
Bild: gemena communication

Agenda jämför nordiska samarbetet ur ett perspektiv som om det vore en person som har gått igenom olika skeden av sitt liv. Nu väntar ljuva pensionstiden där alla nordiska länder bildar en förbundsstat.

Rapporten kritiserar toppolitikernas saknad av verkligt engagemang i nordiskt samarbete, och efterlyser att konkreta åtgärder ska vidtas så att samarbetet kan intensifieras.

Vilken är vår plats världen?

Socialdemokratiska tankesmedjan tänker i lite större banor och funderar på Finlands roll på den internationella arenan. Rapporten gör en djupdykning i hur de internationella relationerna har utvecklats sedan Finlands självständighet.

Bland annat analyseras Finlands förhållande till Nato i rapporten. Enligt Kalevi Sorsa –Säätiö så är ett eventuellt Natomedlemskap inte en ideologisk fråga utan en strategisk. Smedajan menar att man kan stöda ett natomedlemskap utan att vara besatt av USA och motsätta sig medlemskapet utan att vara en finlandiserad ryss-sympatisör.

Tankesmedjans resonemang utmynnar i att Finland också i framtiden ska vara självständigt såväl ekonomiskt som socialt samt i försvarshänseende.

Konklusionen blir att Finland bör också i fortsättningen sträva att samhället står på egna ben ekonomiskt, socialt och att vi ska i sista hand ska ansvara för vårt egna försvar.

Trots det menar tankesmedjan att Finland ändå ska tänka utanför de egna gränserna eftersom vi har ett ansvar i Europa liksom i globala frågor.

Diskussion om artikeln