Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ny rondell planeras i centrum av Ekenäs

Från 2017
Uppdaterad 12.07.2017 21:53.
En illustrationskarta över hur S-marketkvarteret i centrum av Ekenäs kan se ut om en ny plan blir verklighet.
Bildtext Den här illustrationen finns bland dokumenten på Raseborgs webbplats gällande planerna för Ekenäs centrum.
Bild: Raseborgs stad

Trafikarrangemangen i centrum av Ekenäs kan ändra betydligt då S-market ska utvidga och ABC-macken flytta.
Artikeln är korrigerad. Tidigare stod det att staden planerar en planskild korsning på platsen. Se förklaringen i slutet av artikeln.

Den nya planen för området är under arbete och i den finns en tanke om en rondell utanför affären på Järnvägsgatan.

En gata i en stad.
Bildtext Trafikarrangemangen kan se annorlunda ut i Ekenäs centrum i framtid.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Från rondellen på Järnvägsgatan skulle bilister kunna vända antingen till den utvidgade S-marketens parkering eller till macken som i framtiden ska flytta till ett grönområde på andra sidan Järnvägsgatan.

En gata med en affär på ena sidan och en bränslemack på den andra.
Bildtext Den lilla stumpen av Sigfrid Aroni gata som finns mellan matbutiken och macken kommer att stängas för trafik.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Nya gång- och cykelbanor har också ritats in på bägge sidorna av gatan.

När S-marketen utvidgar, kommer en del av Sigfrid Aroni gatan att stängas för trafik.

Kan bli kö

Planerarna medger att det i framtiden kan bildas köer inne på butikstomten men de blir inte långvariga och väntetiden per bil blir inte orimlig för den som är på väg ut.

En bensinmack och en butik vid en gata.
Bildtext Under rusningstid kan det bildas köer i området.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Den ökande trafiken gör köerna under kvällens rusningstimme värre också högre upp, på Norra Strandgatan och Candelinsgatan.

En lösning skulle då vara att förse korsningarna med trafikljus, visar en trafikgranskning som har gjorts för planeringen. Staden stannar ändå för det andra lösningsalternativet, en vanlig rondell.

Mack på skyddsgrönområde

Den nya macken ska byggas på ett område som är klassat som ett skyddsgrönområde som finns i samband med en betydande byggd kulturmiljö av riksintresse.

En parkering där några bilar står parkerade. I bakgrunden syns en kiosk.
Bildtext Macken ska byggas bakom kiosken på bilden.
Bild: YLE/Malin Valtonen

Staden försvarar byggandet med att det är frågan om småskaligt byggande. Den nya servicestationen mellan Järnvägsgatan och järnvägen får en byggnadsrätt på 300 våningskvadratmeter, 150 för bränsledistributionen och 150 för servicestationen med biltvätt.

Taxibilisterna till resecentrumet?

Ekenäs järnvägsstation föreslås bli en skyddad byggnad.

Taxibilisterna flyttade nyss från Rådhustorget till Norra Strandgatan. I utkastet till ny plan finns fortfarande tanken att placera taxibilisterna på resecentrumsområdet. En ny rastbyggnad finns inritad i utkastet till plan i stället för ett kulturhistoriskt värdefullt lider.

Ekenäs järnvägsstation fotad från perrongen.
Bildtext Stationsbyggnaden ska skyddas.
Bild: Yle/ Bubi Asplund

Planläggningsnämnden i Raseborg har behandlat utkastet till ny plan och beslutat att det läggs ut till allmänt påseende. Då får myndigheter och andra berörda komma med sina synpunkter.

Staden går sedan igenom åsikterna och gör de korrigeringar som krävs och utarbetar ett planförslag som kan behandlas vidare i de beslutande organen i Raseborg. Det är oftast fullmäktige som har sista ordet i planfrågor.

Artikeln och rubriken ändrades onsdagen 12.7.2017 vid 20-tiden. Tidigare stod det att det kan byggas en planskild korsning. Men det handlar endast om en rondell. Felet fanns i den svenskspråkiga versionen av planutkastet. Stadsplaneringsarkitekten Simon Store säger att det var frågan om ett översättningsfel.

Diskussion om artikeln