Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Rättsfall inger hopp bland Kinas homosexuella

Från 2017
Uppdaterad 16.07.2017 14:59.
Regnbågsflagga med kinesiska tecken.
Bild: EPA/HOW HWEE YOUNG

Straffet var obetydligt men domslutet var historiskt. För första gången dömdes ett mentalsjukhus tidigare i juli till böter för att det hade kränkt en 38-årig homosexuell mans rättigheter genom att vårda honom mot hans vilja.

På sjukhuset tvingades mannen att äta många olika mediciner och att ta emot flera injektioner varje dag. Efter 19 dygn lyckades han kontakta vänner som fick sjukhuset att skriva ut honom och som uppmanade honom att väcka åtal.

Den fällande domen anses antyda att det styrande kommunistpartiets inställning till de homosexuella inte är lika negativ som förr. I Kina är domstolarna inte obundna, och de följer partiets direktiv utan undantag.

Desperat åtgärd

Det var mannens hustru som tillsammans med några släktingar såg till att han lades in på sjukhuset. Hon ville att han skulle få en behandling som förändrade hans sexuella läggning.

När paret gifte sig visste hustrun inte att hennes man är homosexuell. Under årens lopp fortsatte han sedan att hemlighålla att han är det.

I och med att mannen inte alls var sexuellt intresserad av sin hustru började hon misstänka att något var på tok. Då det till slut gick upp för henne vad det var frågan om var hon förkrossad och försökte rädda äktenskapet genom att lägga in honom på mentalsjukhuset.

Skadliga förväntningar

Hustrun är inte ensam om den erfarenheten. Attityden till de homosexuella är så negativ att få avslöjar ens åt sina närmaste att de är gay eftersom de är rädda för att bli utstötta.

Samtidigt utsätts homosexuella för en hård press att göra som alla andra och gifta sig och få barn. För att inte bli stämplade som avvikande ger många män vika, och följaktligen uppskattas tjugo miljoner kvinnor nu vara gifta med en homosexuell partner utan att känna till hans sexuella läggning.

Bara en liten del av de här kvinnorna kan förstå varför deras män inte finner dem sexuellt attraktiva. Förr var all diskussion om homosexualitet tabu, och också i dag är det vanligt att kineser inte ens har hört talas om att man kan vara gay.

Homosexuella huliganer

I Kina klassificerades homosexualitet officiellt som en sinnessjukdom ända fram till år 2001. Fem år tidigare slopades en lag som förbjöd sodomi och som jämställde homosexualitet med huliganism.

Många kineser tror fortfarande att det med hjälp av behandlingar och medicinering går att förändra människans sexuella läggning. Det är därför inte ovanligt att homosexuella personer läggs in på mentalsjukhus mot sin vilja.

Under de senaste åren har aktivister börjat kämpa för att förbättra de homosexuellas ställning. I de mest moderna storstäderna har inställningen till dem också småningom börjat förändras i en positiv riktning.

Ny intolerans

Aktivisterna påminner om att kineserna traditionellt har ställt sig tolerant till homosexualitet. En av de mest kända litterära klassikerna, Drömmar om röda gemak från slutet av 1700-talet, beskriver till exempel både hetero- och homosexuella förhållanden utan att ta ställning till om de är moraliskt önskvärda eller inte.

Efter att det kommunistiska partiet kom till makten år 1949 förklarade det att de sexuella minoriteterna utgjorde ett hot mot den samhälleliga stabiliteten.

Otaliga homosexuella fängslades, och det effektiva propagandamaskineriet tutade in i folket att homosexualitet inte är acceptabelt.

Även om partiet nu inte ställer sig lika negativt till de homosexuella som förr ser det fortfarande till att de får så litet uppmärksamhet som möjligt. Det betyder att det väntas dröja länge innan homosexuella blir allmänt accepterade.

Diskussion om artikeln