Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

På nöjesfältet behövs timtal av säkerhetskontroller

Från 2017
Uppdaterad 12.07.2017 10:13.
Servicearbetaren Timo Aronen och tekniska chefen Petri Sariola inspekterar en av nöjesfältets attraktioner.
Bildtext Servicearbetaren Timo Aronen och tekniska chefen Petri Sariola gör säkerhetskontroller på nöjesfältet varje dag.
Bild: Yle/ Anne Elhaimer

När nöjesfältsbesökarna hänger upp och ner på hög höjd behöver säkerheten vara minst 100 procent. På Powerpark sliter sex servicearbetare fem timmar varje morgon före portarna öppnas.

Även om portarna till nöjesfältet Powerpark öppnas först klockan 11 så har servicearbetarna sitt första möte redan klockan sex på morgonen.

I arla morgonstund får man veta vilka problem eller fel som har upptäckts kvällen före av ett annat serviceteam. Efter det delar servicearbetarna upp sysslorna och skrider till verket.

Och arbete finns det gott om, eftersom varje av parkens 40 attraktioner behöver ses över. Utöver att man kontrollerar fästningsanordningarna så provkör man också attraktioner. Oftast är de tomma, men en serviceperson behöver faktiskt åka med på berg- och dalbanan i trä.

- Det är vår största arbetsplats. Två personer vandrar igenom banan varje morgon och kollar så att varje bult sitter fast. Efter det kontrollerar de tågen hjul för hjul och lager för lager, men också säkerhetsanordingarna och vagnarnas chassin, säger Petri Sariola, teknisk chef.

På de största banorna gör man dagligen mer omfattande kontroller.

- På de mindre attraktionerna går vi varje vecka igenom producentens bestämmelser och ingrepp som erfarenheter har lärt oss att vi ska göra. Dit hör oljebyten och kontroller av elsystemen, säger Sariola.

Snabb hjälp när fel uppstår

Svetsfogarna och bultarna på övriga attraktioner kontrolleras vanligtvis en gång om året. Då kontrollerar man varje mutter, dessutom görs månatliga kontroller där olika specifika saker gås igenom på attraktionerna.

Efter morgonens säkerhetskontroll är det upp till varje attraktions förare att följa med läget. Om man märker något särskilt så reagerar man snabbt.

- Det finns jourande service när nöjesfältet är öppet. Jag är stolt över att svarstiden är så kort som möjligt vid störningar. På några minuter är någon och hjälper attraktionens förare, säger Sariola.

Före varje attraktion tas i bruk på förmiddagen kvitterar både servicearbetaren och attraktionens förare att attraktionen är säker. Man måste också spara de pappren i fem år, så Sariola har gott om mappar.

Inte något för de höjdrädda

På måndagsmorgonen går servicearbetaren Timo Aronen vant längs Pegasus motorarm. Han ska kontrollera att lagrens och motorernas fästningar är säkra, och försäkra sig om att lagren är tillräckligt oljade.

- Hittills har jag inte upptäckt några fel, intygar Aronen.

Enligt Aronen kräver jobbet att man klättrar så mycket att han inte skulle rekommendera åt någon som lider av höjdskräck. Servicearbetarnas säkerhet är ändå ingenting man prutar på och emellanåt använder man säkerhetsselen.

- På fritt fall-attraktionen tar vi oss så högt upp att man behöver en sele, säger Aronen.

Varje servicearbetare har egna attraktioner som de ansvarar över och på dem utför man egna månads- och veckokontroller.

- Det fungerar bra att vi oss emellan kan bestämma vem som gör vad. Man gör inte samma jobb varje dag, men om det uppstår störningar så minns man vad lösningen är.

- Om det till exempel är åska och blir ett elavbrott bestämmer vi på förhand vem som gör vad för att vi på ett säkert sätt får kunderna bort från attraktionerna.

Målet ligger på 110 procent

Både enligt Sariola och Aronen så leker man inte med kundernas säkerhet på Powerpark. Det måste alltid få vara högsta prioritet. Om en attraktion inte är hundraprocentigt fungerande öppnas den inte.

- Vi strävar till en 110-procentig säkerhet. Vi når inte det alla gånger, men 100 procent är redan ganska bra, säger Sariola.

- Attraktionen står stilla tills den är säker för människorna att använda. Den är på service tills alla korrekta delar och system är på plats, försäkrar Sariola.

Anne Elheimer / Yle Pohjanmaa

Uppdaterad 12.7.2017. Kl 10:13 med ett förtydligande över hur ofta bultar kontrolleras

Diskussion om artikeln