Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Allt fler insjuknar i cancer

Från 2017
cancerpolikliniken
Bild: Yle/Linus Hoffman

Antalet personer som insjuknar i cancer har ökat och fortsätter öka. Det uppger Cancerorganisationerna. År 2013 upptäcktes 32 000 nya cancerfall. Antalet har stigit med en femtedel på tio år.

En färsk undersökning visar att kostnaderna för cancervården ändå inte ökat under 2010-talet utan tvärtom minskat i förhållande till antalet patienter.

De sjunkande kostnaderna kan också förklaras med att cancer ofta upptäcks tidigare och vården har utvecklats.

Cancerfall som upptäckts i ett tidigt skede är ofta lättare och förmånligare att sköta än långt framskridna fall.

Också dödsfallen som orsakats av cancer har minskat.

Text: FNB

Diskussion om artikeln