Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Fram med städredskapen - damm kan bidra till viktuppgång

Från 2017
Dammtuss med lite hår.
Bildtext Damm som hittas i hemmet kan vara en källa för kemikalier som stör ämnesomsättningen.
Bild: Yle/Rolf Granqvist

Hormonstörande ämnen kan påträffas i damm. En ny forskning visar att kemikalier och ämnen i damm kan fungera som "obesogener" - de kan alltså leda till fettökning i kroppen.

Ämnen och kemikalier i brandskyddsmaterial, läkemedel och plast kan orsaka hormonstörningar. Dessa finns i plastflaskor, leksaker, kosmetik och även damm.

Biträdande professor Heather Stapleton på Duke University i USA ville ta reda på om det är möjligt att damm påverkar fettbildning i kroppen.

Stapleton och hennes kollegor samlade dammprover ur elva amerikanska hem och testade hur de påverkade möss.

Innehållet i nio prover fick celler att delas snabbare och bilda förstadier till fettceller. Endast ett av proverna påverkade inte.

Sju av proverna fick cellerna att utvecklas till fettceller.

Ämnen granskades skilt

Forskarna granskade också de 44 kemikalierna som hittades i dammet skilt.

Ut av dem påverkade pyraclostrobin, dibutylftalat och två brandskyddsämnen fettbildning mest.

Pyraclostrobin är ett växtskyddsämne medan dibutylftalat används som mjukningsmedel för plast.

Redan tre mikrogram damm påverkade märkbart.

Damm som hittas i hemmet kan vara en källa för kemikalier som stör ämnesomsättningen. Den största riskgruppen är barn.

Den amerikanska miljöskyddsorganisationen EPA uppskattar att ett litet barn sväljer ungefär 50 milligram damm per dag.

Källa: Suomen Kuvalehti

Diskussion om artikeln