Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Tjänstemannagrupp bereder ny valfrihetslag

Från 2017
Sjukhuskorridor.
Bild: Mostphotos/ Julián Rovagnati

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en tjänstemannaarbetsgrupp som ska bereda en ny valfrihetslag inom social- och hälsovården.

Arbetet inleds genast och lagutkastet är tänkt att sändas på remiss i november och att riksdagen får regeringspropositionen i början av mars nästa år.

Beredningsgruppens ordförande är överdirektör Kirsi Varhila från social- och hälsovårdsministeriet och medlemmarna är sakkunniga från social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet och justitieministeriet.

Arbetsgruppen ska beakta de ändringar i valfrihetsmodellen som grundlagsutskottet förutsätter.

En ny konsekvensbedömning i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd kommer också att göras.

Diskussion om artikeln