Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Sopbilschaufförerna är bäst

Från 2017
Ben Nyholm och hans sopbil
Bildtext Sopbilschaufförerna fick vitsordet 5,4 av 6 möjliga i Rosk'n Rolls enkät.
Bild: Yle / Ted Urho

Då sopbolaget Rosk'n Roll frågade vad invånarna i Västnyland och Östnyland tyckte om sophantering så gav de mest ros åt sopbilschaufförerna medan ordningen på ekopunkterna fick ris.

Sopbolaget Rosk'n Roll har utrett hur nöjda kunderna är genom en enkät.

Kunderna fick svara på frågor om bland annat tömningar, avfallstransport och hur eko- och blandavfallspunkterna fungerar.

Avfallshanteringen fick som helhet vitsordet 4,8 poäng av 6 möjliga.

Bäst vitsord fick sopbilschaufförerna, 5,4.

Då det gäller tömningar så fick rengöringen av kärlen sämst betyg, 4,5.

Öppettider och ordning kritiserades

Invånarna ansåg att eko- och blandavfallspunkterna har en bra placering medan ordningen på punkterna får kritik.

På avfallsstationerna får öppettiderna mest kritik medan kunderna ger mycket ros, 5,8 och 5,9, för skötsel av ärenden och service.

Nu utvärderar Rosk'n Roll resultaten av enkäten och vidtar nödvändiga åtgärder genast då de har sin analys färdig.

- Vi har också fått glädjande många utvecklingsförslag, säger kvalitets- och miljöchef Katariina Lossi på Rosk'n Roll.

Företaget fick sammanlagt 562 svar.

Diskussion om artikeln