Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Clas Smeds: Eleverna förändras och det måste också läraren

Från 2017
En man i blå skjorta står utanför Axxell i Karis. Han heter Clas Smeds.
Bildtext Clas Smeds trivs som lärare blad ungdomar. Det är roligt att se dem växa upp, tycker han.
Bild: Marica Hildén / Yle

Det behövs psykologi och humor då staten minskar på finansieringen för yrkesutbildningen. Timlärare Clas Smeds på Axxell i Karis har lyckats så bra med det att forna elever minns honom med tacksamhet.

En före detta elev på utbildaren Axxels frisörlinje i Karis skriver i artikeln Alla tiders lärare så här: Clas var den bästa läraren jag någonsin haft, han hjälpte alltid till, hittade på program åt oss och såg till att vi fick en bra undervisning.

Sjundeåbon Clas Smeds har till största delen ägnat sin undervisningskarriär åt elektronik, så vad har det med frisörlinjen att göra? Jo, en hel del.

Lärare och företagare

Smeds började undervisa vid elektronikavdelningen i Västra Nylands yrkesskola på Stabsgatan i Karis 1974.

Smeds blev företagare efter fyra år som lärare. Han har reparerat västnylänningars hemelektronik i nästan 20 år, men sedan kom slit och släng-mentaliteten och reparationsarbetena minskade.

1996 sökte Clas Smeds sig tillbaka till elektronikavdelningen på VNY i Karis. Yrkesskolan vid Stabsgatan blev en del av Axxell 2008 och några år senare flyttade utbildningen till nybygget vid Bangatan i Karis.

Från elektronik till miljö och kultur

2012 lades elektronikutbildningen ner och det var då som Smeds fick allt mera kontakt med till exempel dem som studerar på frisörlinjen.

Clas Smeds blev ansvarig för miljöundervisningen och han undervisade också i samhällskunskap och kultur och företagsamhet.

Teckningar som föreställer en smurf, en superhjälte och eklöv.
Bildtext Kultur var ett av ämnena som Clas Smeds undervisade i.
Bild: Marica Hildén / Yle

De blivande frisörerna får en hel del undervisning i företagsamhet.

- Det är ett mycket intressant ämne med psykologi och personanalys, säger Smeds.

Konsten att bjuda på sig själv

Den före detta eleven skriver också att de gärna lyssnade på sin lärare och att undervisning var väldigt bra. Dessutom lyssnade Clas Smeds alltid på elevernas problem och konflikter och löste dem på bästa sätt.

Du måste bjuda på dig själv och vara dig själv för att lyckas som lärare, säger Smeds.

- Det har jag haft lätt för. Man jobbar ju med gruppen i tre år och kommer dem nära. Även utanför skoltid kan de prata med mig då vi står i butikskön.

Alla lärare har ju en stor inverkar på varje enskild elev, men det är inget man tänker på då man undervisar en klass, säger Smeds.

- Med tiden blir man så van vid det att man inte tänker på det.

Förändringar kan bli en styrka

Läraryrket, utbildningen och eleverna har förändrats mycket sedan 1974. Det märktes i synnerhet efter pausen på nästan 20 år.

En gul byggnad i Karis som tidigare var Västra Nylands yrkesskola.
Bildtext Clas Smeds började sin lärarbana på Västra Nylands yrkesskola i Karis som finns på Stabsgatan.
Bild: Yle/Börje Broberg

I början av Smeds yrkeskarriär följde eleverna noggrant de regler som gällde, och de stod i kö innan lektionerna började för att få sina namn uppropade.

- Allt var förändrat då jag kom tillbaka 1996, men man måste förändra sig själv också så att förändringarna blir en styrka och inte ett problem.

Utbildning i arbetslivet kan bli ojämn

Yrkesskolan har förändrats på det sättet att allt mera av utbildningen sker i arbetslivet. Det är bra, säger Smeds, men kan också leda till ojämlikhet.

- Allt beror på vad arbetsplatsen låter praktikanterna göra. Det finns frisörer som kommer tillbaka till skolan och har använt sopborsten mera än kammen och saxen.

En brun och vit byggnad i Karis där utbildaren Axxell finns.
Bildtext Axxell finns nu på Bangatan i Karis.
Bild: Marica Hildén / Yle

Då är det viktigt för Axxell att se till att eleverna ändå får de grunder de behöver i sitt yrkesval. Till exempel frisörlinjen har egna kunder som eleverna får klippa håret på.

Krävande distansstudier

Distansstudierna är en annan stor förändring inom utbildningen. Det kräver mycket av de studerande att själva klara av kurserna.

- Det är inte alla som klarar av det. Jag har haft distanskurser i företagsamhet och miljö och hälften av dem som anmält sig till kurserna klarar inte av att studera på egen hand.

De som klarar av att studera själva kan förkorta studietiden, men de övriga får närstudier i Axxell för att klara av sin examen.

Tunga samarbetsförhandlingar

Utbildaren Axxell har de senaste åren ofta synts i massmedia på grund av samarbetsförhandlingar. De senaste avslutades i mars.

De samarbetsförhandlingarna berodde en nedskärning på 1,8 miljoner euro. Tanken är att all utbildning i Raseborg i framtiden ska ske i Karis.

Det har varit tungt, säger Smeds.

- Arbetsbördan har blivit tyngre då man får mera arbetsuppgifter och man undrar om man har sitt jobb kvar eller inte.

Det har lett till sjukskrivningar bland lärarna.

Clas Smeds säger att det går att glömma nedskärningarna i klassrummet.

- Då kan man glömma eftersom jobbet är givande, men man börjar fundera igen då man går ut från skolan. Jag har ändå inte haft så stora bekymmer eftersom min pensionering är så nära.

Nedskärningarna har också lett till större undervisningsgrupper. Det är då som psykologi och humor behövs.

- Det är stor skillnad på en grupp med 15 eller 20 elever. Det är svårare att få budskapet att gå hem i en stor grupp. Då ska man veta vad man gör och det behövs humor och psykologi från lärarens sida.

Lärare har visioner

Tillbaka till den forna eleven och beskrivningen av Clas Smeds: Man lyssnade gärna på honom och hans undervisning var väldigt bra.

Eleverna var kanske inte medvetna om att de hade en lärare som i sin tur hade en lärare som sporrat och inspirerat sina elever.

Då Clas Smeds tänker på Alla tiders lärare för egen del, så nämner han Stig Nyström som var lärare på VNY:s elektronikavdelning.

- Han var ett geni och en konstnär. Han hade visioner om framtiden som blivit sanna och jag har gjort samma sak i miljöundervisningen. Jag har haft litet visioner om hur det kan se ut i framtiden.

Några elever får kanske ännu höra Clas Smeds visioner för han hoppas det ibland finns vikariat på Axxell efter pensioneringen.

Den 31 juli är sista arbetsdagen, men han tror att vemodet känns först då skolan börjar.

- Då tänker jag kanske att vad ska jag gitta på. Men jag har sysselsättning eftersom jag idrottar.

Alla tiders lärare

Diskussion om artikeln