Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nu banas väg för Prisma i Karis

Från 2017
En grön äng och till höger skymtar en asfalterad väg. Längre bort synd en ABC-bränslestation samt parkerade långtradare. Blå himmel, solsken.
Bildtext Där borta, på östra sidan av Läpp, kan en stormarknad i framtiden stå. Varuboden-Osla har köpt också annan mark på området än den tomt som ABC står på.
Bild: Pia Santonen / Yle

Raseborgs stad jobbar nu med en plan som gör det möjligt att bygga en stormarknad i Läpp. Andelslaget Varuboden-Osla har länge sagt att Läpp är den enda platsen i Raseborg där de vill bygga en Prisma.

VBO har sedan tidigare en ABC-station i området och de har senare köpt mera mark i östra Läpp.

Men det har tvistats en hel del om hur mycket olika typer av affärer det kan byggas i Läpp. Området invid riksväg 25 ligger 3-4 kilometer utanför Karis centrum.

Det kan vara svårt för kunder utan egen bil att ta sig till Läpp. En stormarknad i Läpp kan också drabba centrumhandeln i Karis.

Nu skapar staden hur som helst betydande möjligheter för ny kommersiell service både i Horsbäck och i Läpp.

8 000 kvadratmeter i östra Läpp

De stora affärsplanerna för Läpp utgör en del av en plan som gäller hela området mellan Karis och Ekenäs. Planen kallas Horsbäck-Läpp delgeneralplan.

Den nya planen skulle göra det möjligt att bygga en stormarknad på 8 000 kvadratmeter, till exempel en Prisma, i östra Läpp. 4 000 kvadratmeter skulle användas för dagligvaruhandel och 4 000 för specialhandel.

ABC bensinstation i Karis.
Bildtext ABC-stationen i Läpp.
Bild: Yle/Minna Almark

Planen innehåller dessutom specialvaruhandel också till Horsbäck. De här ska inte hota handeln i centrum av Karis och Ekenäs, anser staden. Den åsikten stöder staden på en färsk utredning.

Raseborg lät i våras göra en kommersiell utredning som visar det som staden vill - att det både behöver och kan byggas bland annat en stormarknad i Läpp.

Utredningen visar att stormarknaden till sin betydelse enbart skulle vara lokal. Med andra ord skulle den inte påverka handeln regionalt. Utredningen är gjord av konsultbolaget FCG.

Konsultutredningen visar att en stormarknad i Läpp endast skulle ha lokal betydelse, det vill säga endast påverka kunder som är raseborgare.

Skillnaden mellan handel av lokal och regional betydelse är mycket viktig i planläggning. Om handeln har regional betydelse, gäller andra regler. Då kan kommunen i princip inte ensam bestämma om planen.

Men nu visar alltså den färska konsultutredningen att en stormarknad i Läpp endast skulle påverka kunder som är raseborgare.

Staten gillar inte

NTM-centralen och landskapsförbundet har varit mycket kritiska till de affärsbyggen som den nya planen skulle tillåta. De är allt för vidlyftiga, anser Närings-, trafik- och miljöcentralen samt Nylands förbund.

Principen ska vara att centrumområdena utvecklas framom annat - det här bland annat för att inte med mera biltrafik förvärra klimatförändringen.

Myndigheterna har krävt fakta som visar varför det skulle behövas så mycket ny byggrätt för affärer utanför centrum.

Det är för att det här Raseborgs stad lät göra den kommersiella utredningen.

Konsulter: Köpkraften växer med 100 miljoner euro i Raseborg

Den kommersiella utredningen går igenom läget med affärerna och köpkraften i Raseborg, hur raseborgare, fritidsgäster och andra handlar i Raseborg, hur raseborgare handlar utanför sin hemstad och hur framtiden kan se ut.

Kauppakeskus Iso Omena
Bildtext Många raseborgare shoppar på annan ort.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

I dagens läge handlar många raseborgare på annan ort. Men inom dagligvaruhandeln har Karis många kunder utifrån. Konkurrensen inom handeln i Karis är för liten. Därför behövs det mera affärer. Många av dem kan placeras i Läpp, visar den färska utredningen.

Mataffärer i Karis centrum.
Bildtext Mataffärerna i Karis centrum lockar kunder också från annan ort. Men konkurrensen kräver fler butiker, säger rapporten.
Bild: YLE/Robin Lindberg

Utredningen kommer till slutsatsen att köpkraften i Raseborg på drygt tio år växer med 100 miljoner euro, från dagens 370 till 470 miljoner euro.

Bangatan och Köpmansgatan i Karis.
Bildtext En stormarknad i Läpp skulle inte hota affärerna i Karis centrum, slår konsultutredningen fast.
Bild: Yle/Minna Almark

Det behövs därför nästan 100 000 våningskvadratmeter ny affärsyta, från nuvarande 77 000 till 174 000 våningskvadratmeter.

Av det skulle dagligvaruhandeln behöva 6 500, övrig specialhandel 66 000 och utrymmeskrävande handel (bilar, möbler och dylikt) 24 000 våningskvadratmeter.

Konsulter: Det behövs alltså en stormarknad för raseborgare i Läpp

Så här kommer utredningen fram till att det behövs en stormarknad i Läpp – en tanke som också nu finns med i planförslaget.

Stormarknaden skulle vara av lokal och inte regional betydelse, visar utredningen.

Konsulterna motiverar de nya planerna ytterligare med att de kvadratmetergränser som finns i landskapsplanen inte fungerar för Karis del.

Också annan ny plan behövs

Staden har nyss också godkänt en ny detaljplan för östra Läpp. Men den tillåter inte en hypermarket, berättar stadplaneringsarkitekten i Raseborg Simon Store.

Om man vill ha en hypermarket med 4 000 våningskvadratmeter för dagligvaruhandel och ungefär lika mycket för specialvaruhandel, måste den stora och övergripande delgeneralplanen först godkännas. Sedan behövs åter en ny detaljplan för östra Läpp, säger Store.