Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Två av hundra bör se noga upp med getingar

Från 2017
Närbild av en geting på berg.
Bild: Yle/Vastavalo:Markus Kauppinen

Omkring två procent av finländarna är allergiska mot getingar och bin. För dem kan ett sting vara livsfarligt, uppger Allergi- och astmaförbundet.

De som är insektallergiska får en allvarlig reaktion tidigast andra gången de blir stungna, och reaktionen kan variera för samma person från gång till gång.

Vid insektallergi kan den stungna drabbas av svullnad, andningssvårigheter, hjärtklappning, svaghet, yrsel, klåda, buksmärtor, kräkningar och hudrodnad.

Vid akut allergisk reaktion (anafylaktisk chock) bör hjälp tillkallas omedelbart eftersom luftvägarna kan täppas till.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd THL har 23 personer mist livet på grund av getingsting under åren 1998-2015. En person dog under samma tid av bisting.

Adrenalin, antihistamin och kortison

Personer som vet att de är allergiska mot insekter uppmanas att alltid bära med sig en adrenalinpenna som ordinerats av läkare.

Antihistamin och kortisontabletter är också bra att ha till hands.

Den som redan behövt använda adrenalinpenna rekommenderas att berätta för sina medmänniskor att de är allergiska och hur de bäst kan assistera vid akut allergireaktion.

I vissa fall krävs läkarvård även om den drabbade inte är allergisk, exempelvis då ett barn blir stunget inne i munnen eller i halsen.

Också i fråga om under tvååriga barn och personer med nedsatt motståndskraft ska vård uppsökas, säger man vid Allergi- och astmaförbundet.

Texten baserar sig på Yle Uutisets artikel av Elisa Kallunki.

Diskussion om artikeln