Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Stora rovdjur förlorar sitt levnadsutrymme - rödvargen har förlorat 99 procent

Från 2017
Uppdaterad 15.07.2017 16:58.
En vuxen rödvarg i profil
Bildtext Det finns bara ett par hundra rödvargar kvar, de flesta lever i fångenskap.
Bild: "Adult Red Wolf" by McPhee/USFWS, CC BY 2.0

Sex av de största rovdjuren i världen har förlorat mer än 90 procent av sitt forna levnadsområde, visar en undersökning. Ska arternas bevaras är det av stor vikt att återinföra djurarterna på områden där de tidigare levde, anser forskarna.

Rödvarg och etiopisk varg har båda förlorat 99 procent av sina levnadsområden, medan tigern har förlorat 95 procent och lejonet 94 procent.

Också afrikansk vildhund och gepard hör till förlorarna. Levnadsområdena har krympt till förmån för mänsklig bosättning och jordbruk.

Siffrorna baserar sig på arternas utbredningsområde i dag, jämfört med utbredningsområdena för 500 år sedan.

- Av de 25 arter vi studerade har 60 procent (15 arter) förlorat mer än hälften av sitt levnadsområde, säger en av forskarna, Christopher Wolf till BBC.

Studien har utförts vid Oregon State University. Studien fokuserar på 25 landgående rovdjursarter som väger minst 15 kilo och om vars levnadsområden det finns tillräckligt pålitlig dokumentation. Artikeln har publicerats i tidningen Royal Society Open Science (pdf).

Det är framför allt i Sydostasien och i Afrika som levnadsområdena har krympt.

50-75 rödvargar kvar i det vilda

En av de arter som förlorat mest av sitt område, rödvargen, levde förut på ett stort område i de östra delarna av Nordamerika. År 1970 var arten nästa helt utdöd.

Vid den här tidpunkten startades ett program för att återinföra arten i naturen, genom att fånga in dem som avelsdjur. De sista vilda rödvargarna fångades in 1980, varpå arten förklarades utdöd i vilt tillstånd.

Sedermera har flera rödvargar utplanterats i ett naturreservat i North Carolina, och år 2015 uppskattades antalet vilda rödvargar till 50-75 individer. Knappa 200 individer lever i skyddscenter.

Rödvargen hotas förutom av människan också av prärievargen, som har spridit sig i de områden där rödvargen tidigare levde.

Rovdjuren måste accepteras av människan

Enligt Wolf är det av vikt att återinföra arterna på områden där de nu är utdöda, såväl för arternas överlevnad som för arternas ekologiska inverkan.

Ett sådant projekt skulle förutsätta en större acceptans för rovdjur från människors sidan. Att återinföra arter i områden där de dött ut har fungerat bäst i glesbebyggda områden, med lite boskap och begränsat jordbruk.

För bevaringen av stora rovdjur behövs också skyddsområden, säger forskaren William Ripple till BBC.

En del djur kan också naturligt återvända till sina forna levnadsområden, något som har hänt i delar av Europa, där brunbjörnen, lodjuret och vargen har återvänt till områden där de tidigare dött ut.

Enligt studien hör lodjur och varg till de arter vars levnadsområde har krympt minst. Också dingo och flera typer av hyena klarar sig relativt bra.

Källor: BBC, Yle

Diskussion om artikeln