Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Renoveringen av Havtornen mer omfattande än man tänkte sig

Från 2017
Havtornen i Vasa under renovering.
Bildtext Havtornen togs i bruk av Studentkåren vid Åbo Akademi för tio år sedan.
Bild: yle/Markus Bergfors

Havtornen vid Åbo Akademi i Vasa håller som bäst på att renoveras. Den ursprungliga budgeten sprack när fuktskador på de bärande konstruktionerna uppdagades - ett problem som kunde ha upptäckts för tio år sen, menar Kårens vd Patrik Fellman.

Om allt går enligt planerna är brädfodringar och takplåtar på Havtornen i Vasa utbytta när studieåret kör i gång i september. Arbetet visade sig vara mer omfattande än man hade förberett sig på, säger Kårens vd Patrik Fellman.

Ursprungligen skulle man förnya brädfodringarna och deras konstruktioner på tornens västra och södra fasader, för att förhindra vatten att tränga sig in under oväder.

- Vi kommer nog att vara tvungna att förnya fodringarna också på den östra och norra fasaden, säger Fellman.

Det har varit en så kallad fuktspärr kring bärande konstruktioner, men det har bildats röta på konstruktionerna. Man kommer alltså att förstärka de bärande konstruktionerna under renoveringen, men också förnya plåttaken.

Borde ha gjorts för tio år sen

När Havtornen ursprungligen renoverades för tio år sedan tillät inte Museiverket att man rev upp brädfodringarna. I efterhand kan Fellman konstatera att det kunde ha varit relevant att göra.

- Då hade vi förstås ha sluppit en hel del problem nu, säger Fellman.

- När problemen uppdagades för ett år sedan var man på Museiverket nog mycket förstående och stödde vårt bygglov.

Ekonomiskt knepigt

Fellman har svårt att uppskatta hur stora kostnaderna blir i och med att projektet förstorades, men talar om en summa på runt 100 000 euro extra. Man söker som bäst extern finansiering, även om Museiverket ursprungligen bidrog med 50 000 euro.

Parallellt med renoveringen av Havtornen renoverar Kåren också studentbostäderna i Tavasthem i Åbo. Trots utmaningarna är man tvungna att slutföra jobbet nu.

- Det lönar sig nog att göra projektet klart nu under sommaren då vi ändå har byggställningar på plats, säger Fellman.

Patrik Fellman tror att arbetet kommer att kunna slutföras innan tornen fylls av studerande i höst. Om delar av arbetet fortfarande är i gång då, kommer man ändå att kunna vistas i tornen, tror Fellman.

- Någon större uthyrningsverksamhet kanske vi inte kan ha innan allt är slutfört.

Diskussion om artikeln