Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Över 80 hallar har riskabla konstruktioner – ingen har en omfattande helhetsbild av hallarnas säkerhet

Från 2017
Uppdaterad 18.07.2017 15:42.
Två män tittar upp i taket i en idrottshall där säkerhetsbrister i konstruktionen upptäckts.
Bildtext Hallen i Urjala skulle antagligen inte klara ett tungt snötäcke. Bristerna ska åtgärdas under sommaren.
Bild: Yle/Petri Aaltonen

Miljöministeriet och säkerhets- och kemikalieverket Tukes har rekommenderat att säkerheten i nästan 400 hallar i stål inspekteras, eftersom konstruktionen i dem kan innebära en säkerhetsrisk.

Bland hallarna finns ishallar, maneger och hallar i industri- och lageranvändning runtom i landet. Hallarnas leverantör har varit Nordic Hall/Korato, som gått i konkurs, eller Muotopeite Oy.

Med inspektionerna vill man säkra att hallarnas konstruktion och bärande funktion är i skick.

- Det är frågan om en typ av byggnader där det har upptäckts allvarliga brister i konstruktionen och till och med ras. Därför är det viktigt att konstruktionerna gås igenom, säger chefen för avdelning för byggnader och byggande vid miljöministeriet, Teppo Lehtinen.

- Det är i regel frågan om hallar där mycket människor vistas, så som idrottshallar och arbetsplatser.

På listan finns bland annat 16 hallar i Tammerfors, 14 i Karleby och 12 i Villmanstrand. Flest riskabla hallar finns i Kotka, där sammanlagt 26 hallar har hamnat på listan över hallar som bör inspekteras.

Över 80 hallar har brister

Eftersom det saknas en helhetsbild av de inspektioner som gjorts i hallarna, har Yle bett kommunernas byggnadstillsyner om uppgifter från genomförda inspektioner och de brister som framkommit där.

Yle har bett om uppgifter gällande totalt 392 hallar i maj och juni. Yle har fått 225 hallars uppgifter. För 166 hallar saknas all information fortfarande.

Enligt de svar som Yle har fått har det uppdagats brister i konstruktionen i 80 av de hallar som ministeriet listat. För de flesta av hallarna har åtgärder redan vidtagits, eller så är de i planeringsskedet.

Endast ungefär 20 av landets hallar har i inspektioner fått helt godkänt.

På miljöministeriet överraskas man inte av resultatet i Yles enkät.

- Det här är ett exempel på osund konkurrens, att vi har hundratals hallar som måste gås igenom, säger Lehtinen.

Kommunerna saknar information om möjliga riskkonstruktioner för nästan 120 hallar. Räknat med de svar som saknas i Yles enkät handlar det om totalt ungefär 280 hallar.

Yle kompletterar uppgifterna an efter. Uppgifter om de enskilda hallarnas säkerhet hittar du på finska här. Observera att uppgifterna är bristfälliga.

Kommuner känner inte alltid till hallars säkerhet

Enligt Yles enkät har bara var fjärde hall på listan inspekterats. Kommunernas byggnadstillsyner saknas information om nästan hundra hallars inspektioner. Det betyder inte nödvändigtvis att hallarna inte skulle ha inspekterats.

Eftersom ägarna inte har plikt att anmäla brister, ifall de inte är allvarliga, kan kommunerna inte med säkerhet veta ifall den lokala hallen alls har inspekterats. På listan finns blandat hallar som omfattas och som inte omfattas av hallagen, samt sådana vars övergångstid fortfarande pågår.

Teppo Lehtinen vid miljöministeriet vågar inte lova att närhallen är säker att besöka, men föreslår en praktisk lösning.

- En bra modell kunde vara att hallens ägare informerar användarna om att det har gjorts inspektioner, om det så handlar om hobbyhallar eller en arbetsplats, säger Lehtinen.

Kommunerna fick info i april

Miljöministeriets meddelande om hallar som behöver inspekteras skickades ut via NTM-centralerna till kommunernas byggnadstillsyner i april 2017. Ministeriets lista baserar sig på föreningen för stålkonstruktion i Finland, Teräsrakenneyhdistys ry:s lista över hallar som levererats av Nordic Hall/Korato, som gått i konkurs.

Tukes har å sin sida bett byggnadstillsynerna utreda säkerheten i sammanlagt 17 hallar, eftersom de tidigare upptäckt brister i en av Muotipeite Oy levererad hall.

Förutom de 17 på listan har Tukes också bett att tre hallar som levererats till försvaret ska inspekteras. Försvarsmakten sköter själv inspektioner och säkerheten i sina hallar.

Tammerforsföretaget Muotipeite har lagt ansvaret på sina underleverantörer och ämnar ta ärendet till rätten.

Artikeln är en översättning och bearbetning av Yle Uutisets artikel skriven av Riikka Nurmi.

Diskussion om artikeln