Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Turistrådgivare i Borgå talar sju språk – också svenska

Från 2017
Uppdaterad 18.07.2017 05:50.
turister
Bildtext Borgå är ett attraktivt turistmål.
Bild: Yle/Robin Halttunen

På sociala medier har Borgå stad fått kritik för att de nya help-turistrådgivarna inte talar svenska. Svenskkunskaper har inte varit ett kriterium vid anställning men flera av rådgivarna kan betjäna också på det andra inhemska, säger staden.

Den här sommaren har man kunnat få syn på så kallade Borgå help-turistrådgivare iklädda gröna västar i stadens centrum. Turistrådgivarna rör sig alltid parvis och betjänar turister i större och mindre ärenden.

Under veckoslutet hade en Borgåbo mött ett par turistrådgivare som inte kunde svenska. Efter att Borgåbon startade en diskussion om saken på sociala medier lät kritiken inte vänta på sig.

De flesta som deltog i debatten verkade anse att turistrådgivare i Borgå måste behärska de båda inhemska språken, medan andra avvisade kritiken.

Krav på att tala finska och engelska

Turism- och marknadsföringschef Sari Myllynen vid Borgå stad säger det så gott som varje sommar blir diskussion om hur väl staden betjänar turister på svenska.

– I det här fallet har de två turistrådgivarna sagt att de nog talar lite svenska men inte flytande eftersom det inte är deras modersmål, berättar Myllynen.

Då turistrådgivarna anställdes var kravet att de skulle kunna finska och engelska, men andra språkkunskaper betraktades som en fördel.

Staden fäste också uppmärksamhet vid deras tidigare erfarenheter inom kundservice.

Kan betjäna också på svenska

Sari Myllynen säger att Borgå help-turistrådgivarna sammanlagt talar sju språk, däribland ryska, kinesiska och japanska.

En av turistrådgivarna talar en handfull språk. Däremot råkar just svenskan inte vara så stark. Alla har ändå studerat svenska och en del har svenska som andra språk, enligt Myllynen.

– Turistrådgivarna är hurtiga och glada, och har alltid lyckats betjäna. Det har inte varit fast i språket.

Hur stort språk är svenskan om man tänker på vilka nationaliteter som besöker Borgå?

– Turistrådgivarna själva har berättat att det inte är särskilt många turister som har närmat sig dem på svenska. De vanligaste kontaktspråken är finska och engelska, säger Sari Myllynen.

Då man ser till förra sommarens statistik fanns svenskar inte med på topp tio-listan över nationaliteter som turistar i Borgå. Det är främst ryssar och tyskar som hittar till staden.

Till exempel i augusti hade turistbyrån totalt cirka 4 000 möten, varav 51 var svenskar.

Artikeln uppdaterad 18.7.2017 kl. 5:50. Det sista citatet togs bort för att förtydliga texten. Statistiken över svenskar som besöker Borgå inkluderar alltså inte finlandssvenskar. De räknas med i statistiken över inhemska turister.

Diskussion om artikeln