Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Flera västnyländska hallar kan ha brister

Från 2017
Uppdaterad 18.07.2017 07:15.
Långsmal ljus industrihall i metall.
Bildtext Bland annat en mindre lagerhall vid Gebbelby industrihus kan ha brister i konstruktionerna.
Bild: Yle/Robin Lindberg

Det kan finnas problem med konstruktionerna i 15 västnyländska stålhallar. Åtta av dem är ridmaneger och sju är lager- eller industrihallar. Vid några av hallarna har problemen redan åtgärdats.

Miljöministeriet och säkerhets- och kemikalieverket Tukes uppmanade i våras att konstruktionerna i de här hallarna ska granskas.

Myndigheterna har gjort upp en lista över stålhallarna som kan vara dåligt konstruerade. Samtliga hallar har levererats antingen av företagen Nordic Hall/Korato eller Muotopeite.

Nordic Hall/Korato har gått i konkurs. Muotopeite skyller på en underleverantör och tänker stämma dem.

Hallarna är en av typ där det förekommer allvarliga konstruktionsproblem. Till och med ras har inträffat.

Miljöministeriet anser att det är osund konkurrens som leder till problem.

Ägaren ansvarar

I de västnyländska kommunerna har Yle fått information om åtgärder vid hallarna i Hangö och Lojo, medan det inte finns någon information om åtgärder i Raseborg eller Sjundeå. Inga hallar i Ingå finns med på den riksomfattande listan.

Det är hallens ägare som ska se till att de bärande konstruktionerna i hallarna är säkra. Ägarna rapporterar inte automatiskt om åtgärderna till kommunerna.

Tre lagerhallar i Hangö

En av hallarna som har kontrollerats och där de riskabla konstruktionerna har åtgärdats är Forcits lagerhall för ammoniumnitrat i Hangö. Den kontrollerades och reparerades i maj i år.

Skylt utanför Forcit i Hangö
Bildtext Vid Forcit i Hangö har en lagerhall reparerats.
Bild: YLE/Malin Lindholm

Två av Vapo Oy Biotechs lagerhallar i Hangö finns också med på listan. Hallarna används inte för tillfället, men företaget har meddelat hallarna ska inspekteras och vid behov repareras.

Eteläkärjen laivas lagerhall i Tvärminne i Hangö finns också med på listan. Där har företaget beställt en inspektion, men det finns ännu inga resultat.

Flera maneger i Lojo repareras

I Lojo finns fyra maneger och två industrihallar med på listan. Lohjanseudun ratsastajats manege har inspekterats och det har visat sig att den har dåliga konstruktioner. Den ska repareras under hösten.

Också ridmanegen vid Laxpojo gård har riskabla konstruktionar och ska repareras. Maija Korpivaaras manege inspektarades och reparerades redan år 2012.

Däremot finns det ingen information om Seppo Rautios manege som finns med på listan. Det finns inte heller någon information om Seiliö boats två industrihallar i Sammatti där det också kan finnas riskabla konstruktioner.

Två lagerhallar och en manege i Raseborg kan ha brister

I Raseborg finns Fastighets Ab Gebbelby industruhus lagerhall i Karis och Rele-Tradings lagerhall i Ekenäs och Billnäs bruksturisms ridmanege med på listan. Det finns ingen information och eventuella problem eller åtgärder vid hallarna.

Tre maneger i Sjundeå

Det finns inte heller någon information tre ridmaneger i med stålkonstruktioner i Sjundeå. Stall Steamco samt Jorma Tuominens och Robert Welanders maneger finns med den riksomfattande listan över stålhallar.

Närmare 400 liknande hallar i Finland

I hela landet finns det kring 400 stålhallar där konstruktionerna kan utgöra en säkerhetsrisk.

I åtminstone 80 av hallarna har det hittats riskabla konstruktioner. De flesta av hallarna där det hitttades dåliga konstruktioner har reparerats eller planerar repareras. För flera av hallarna finns det ingen information om säkerheten har kontrollerats.

Yle bad kommunerna om uppgifter gällande 392 hallar under maj och juni. Yle fick information om 225 hallar av kommunernas byggnadsinspektioner. För 166 hallar fanns det ingen information om eventuella riskabla konstruktioner.

En del av hallarna på listan lyder under hallagen, andra har en övergångstid. Vissa av hallarna berörs inte av lagen.

Informationen om stålhallarna har sammanställs av Yle Uutiset. Här kan du läsa originalartikeln.