Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Inkompetent hallbyggare stod ridcentrum i Borgå dyrt

Från 2017
Uppdaterad 18.07.2017 15:42.
Någon som rider
Bildtext Illustrerande arkivbild.

Myndigheter rekommenderar att över 400 hallar i Finland granskas eftersom deras konstruktioner kan vara farliga. 19 av dem finns i Östnyland. Boe gård i Borgå drabbades hårt av byggföretagets miss.

Miljöministeriet samt Säkerhets- och kemikalieverket Tukes har rekommenderat att säkerheten i 19 hallar i Östnyland ska inspekteras. Orsaken är att hallarnas konstruktioner kan innebära en säkerhetsrisk.

Det handlar om idrottshallar, industrilokaler och maneger.

Sammanlagt borde omkring 400 hallar runt om i landet inspekteras, enligt Miljöministeriet. Gemensamt för hallarna är att de har levererats av Nordic Hall/Korato eller Muotopeite. Nordic Hall har gått i konkurs.

Boe gård fick totalrenovera splitterny manege

Vad gäller Östnyland finns de flesta riskhallarna, elva stycken, i Borgå.

En av dem är manegen vid Boe gård i Hindhår. Yle Östnyland ringde upp ägare Leif Hagelstam som berättar att manegen från 2004 renoverades för tre år sedan efter att problemet med konstruktionerna uppdagades för första gången.

– Det började så att en idrottshall i Träskända rasade 2013. Då forskade Olycksutredningscentralen i raseringen och kom fram till att det handlade om undermålig konstruktionsplanering, säger Hagelstam.

Efter det gick budet ut till kommunerna. Borgå stad reagerade snabbt och tog kontakt med bland annat Leif Hagelstam.

Hagelstam i sin tur tog kontakt med leverantören Nordic Hall, som då ännu var verksam, och bad att företaget skulle bekräfta att konstruktionsplaneringen uppfyller alla krav.

Någon bekräftelse fick han ändå inte.

För svaga konstruktioner

Det hela slutade med att Leif Hagelstam fick anlita ett utomstående bolag som gick igenom konstruktionerna och alla beräkningar.

Han vill minnas att en fastighet i södra Finland konstruktionsmässigt ska hålla sin egen vikt samt 190 kilogram per kvadratmeter nödtyngd.

Manegen på Boe gård hade en hållbarhet på 20 kilogram per kvadratmeter.

– Då kom vi överens med Borgå stad att de inte förbjuder användning av byggnaden så länge konstruktionerna åtgärdas innan vintern och snötyngden, säger Hagelstam.

Anna von Wendts ridmanege
Bildtext Manegens konstruktioner måste förstärkas. Illustrerande arkivbild.
Bild: Yle/Christoffer Kaski

Sommaren för tre år sedan blev väldigt stressig, då det gällde att hitta en konstruktionsplanerare som kunde säga hur manegen skulle förstärkas, att sätta ut jobbet på entreprenad och att få allting gjort innan vintern.

– Vi klarade det med nöd och näppe. Ungefär i november var allt gjort till en mycket stor kostnad som vi till sist var tvungna att svälja helt själva.

Bara kaffepengar tillbaka

Leif Hagelstam förberedde ett skadeståndskrav. Men innan han hann lämna in det försattes Nordic Hall i konkurs.

Han var en bland ett fyrtiotal fordringsägare som via konkursförvaltaren förhandlade med Nordic Halls moderbolag. Moderbolaget är fortfarande verksamt i dag.

– Det slutade med att de erbjöd att återbörda ungefär 800 000 euro till konkursboet. Det godkändes av majoriteten av fordringsägarna.

Leif Hagelstam säger att han själv skulle ha varit beredd att gå vidare och yrka på personligt ansvar för Nordic Halls styrelse. Men eftersom utgången var osäker och fordringsägarna skulle ha kunnat tvingas betala hela rättegången gick man med på att dela på cirka 800 000 euro.

– Vi hade krav på cirka 4,5 miljoner euro på konkursboet så vi fick i princip lite kaffepengar tillbaka på de direkta, bevisliga kostnaderna.

Nu uppfyller manegen på Boe gård med råge alla krav på konstruktioner. Ägare Leif Hagelstam konstaterar ändå att hans erfarenheter tyvärr inte ger en särskilt positivt bild av byggnadsbranschen.

– Om det händer något tråkigt och det börjar osa bränt försätter man gladeligen företaget i konkurs. Sedan grundar man ett nytt företag och fordringsägarna får slicka sina sår.

Dålig planering i bakgrunden

Enligt Leif Hagelstam ligger inkompetent konstruktionsplanering som bakgrund för hela härvan.

Då Boe gård köpte manegen av Nordic Hall försökte man göra allt så bra som möjligt. Bland annat hade man en byggnadsövervakare, och företagets referenser var goda. Nordic Hall hade byggt hallar till exempel åt statsägda Ypäjä ridcentrum.

– Stålkonstruktionerna var helt enkelt för klena. Om man tänker sig att man skulle ha fördubblat tjockleken skulle det inte ha kostat så mycket mera. Det hade handlat om cirka 10 000 euro för hela projektet. De sparade inte ens pengar genom att bygga för klent.

Vi hade krav på cirka 4,5 miljoner euro på konkursboet så vi fick i princip lite kaffepengar tillbaka på de direkta, bevisliga kostnaderna.

― Leif Hagelstam

Trots att totalrenoveringen av manegen sved fruktansvärt i det lilla företagets plånbok vill Leif Hagelstam ändå lyfta på hatten för hur tillmötesgående Borgå stad var.

– De bad oss kolla konstruktionerna och återkomma. Sedan när det visste hur det hela låg till så sa de okej, vi försätter inte manegen i bruksförbud förutsatt att ni sätter den i skick innan snöbelastningen kommer. Det var bara att bita i det sura äpplet, men Borgå stad gjorde jättefint.

På Yle Uutisets webbplats kan du kolla vilka hallar i just din kommun som borde granskas.

Diskussion om artikeln