Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Får man ta i land på någon annans holme?

Från 2017
Uppdaterad 22.07.2017 12:02.
Skylt med Privat vid en spång ner mot havet på Utö.
Bild: Yle/Linus Hoffman

Enligt allemansrätten får man nyttja mark som ägs av någon. Men det finns vissa begränsningar som man bör tänka på ifall det blir en tvist med markägaren.

Under sommaren är det många sjöfarare ute i farten. Allemansrätten gäller på samma sätt som på land. Men det är några saker som är extra viktiga att tänka på när man rör sig ute till sjöss.

Friluftsguiden Patrik Berghäll berättar vad man som sjöfarare ska tänka på när man till exempel tar i land på en holme.

- Enligt allemansrätten får man alltid gå i land förutom i närheten av stugor. Om man är nära något hus så hör det till god ton att man går och frågar lov. Man får också ta i beaktande dem som bor på en holme och inte lägga till vid deras brygga.

I naturskyddsområden, såsom nationalparker, naturreservat och fågelskyddsområden, kan rörelsefriheten vara begränsad. Det kan också vara förbjudet att stiga i land på försvarsmaktens områden.

- Det lönar sig inte att gå i land på ett naturskyddsområde och det brukar finnas skyltar som förbjuder landstigning.

Okej så länge man inte stör hemfriden

Markägaren får inte hindra nyttjandet av allemansrätten utan lagliga grunder. Enligt allemansrätten får en annan person nyttja marken så länge som man inte stör hemfriden, inte skadar någon annans egendom eller stör markägarens markanvändning.

Sommarstuga utanför Helsingfors
Bildtext Det är tillåtet att ankra båten utanför en privat holme.
Bild: Seppo Sarkkinen/Yle

Om det uppstår ett gräl kan man kontakta polisen för att få råd hur man ska gå tillväga.

Det är ändå tillåtet att ankra båten utanför en privatholme.

- Lättast i skärgården är det ju om man tar i land i naturhamnar i skärgården. Från sjökortet och kartan kan man också se om det finns bebyggelse eller inte.

- Om det börjar blåsa upp till storm så far man i skydd oberoende om det är en privatholme eller inte. Och det förstår nog alla som bor i skärgården att man far i skydd för stormen.

Inga lösa hundar och öppen eld

Det är inte tillåtet att släppa hunden lös på någon annans mark. Ute i skärgården är särskilt häckande fåglar känsliga för diverse störningar.

Om det finns uppenbar risk för skogsbrand får man inte elda. Ingen öppen eldning är heller tillåten utan markägarens lov.

- Engångsgrillar räknas ju inte till det. Men då måste man bara vara otroligt försiktig så att man inte orsakar en markbrand. Men är man ute med båt så har man ju troligtvis kök i båten och paddlar man så har man oftast eget stormkök med sig.

Allemansrätten i ett nötskal

Diskussion om artikeln