Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

”Patienten har sällan förstått riskerna” – patientskador anmäls flitigare, men de flesta får avslag

Från 2017
Närbild på händer med blå gummihandskar som kopplar en slang till en droppåse.
Bild: Yle

Antalet anmälningar om patientskador har ökat de senaste åren. Rusning i handläggningen uppstod redan i februari och håller fortfarande i sig.

Enligt ersättningschef Elina Muukkonen vid Patientförsäkringscentralen beror det på att anmälningarna ökar.

- Kunderna är ledsna över att behandlingstiden är så lång.

Två tredjedelar av besluten är negativa, medan en tredjedel får ersättning för sin skada.

Många undrar om vården lider när man klagar

Också på Finlands Patientförbund rf är man medveten om att anmälningarna har blivit fler.

Enligt ordförande Paavo Koisitinen handlar det ofta om att patienten inte har förstått den information som har getts till exempel om riskerna. Med andra ord har läkaren inte vetat att patienten inte har förstått riskerna.

- Väldigt sällan sägs det att patienten har förstått riskerna. Kirurgiska ingrepp utförs på många typer av människor, och ibland har informerandet varit bristfälligt, säger Koistinen.

Patientsäkerheten borde enligt Koistinen bli ännu bättre, även om den redan gått mot det bättre. Många vågar enligt Koistinen inte anmäla av rädsla för att det ska inverka på vården framöver.

- Överraskande många undrar om vården blir lidande eller vårdens bemötande blir sämre om de gör en anmälan om patientskada eller påpekar brister i patientsäkerheten.

Sällsynta sjukdomars handläggningstid ännu längre

I fjol gjordes 8 834 anmälningar om patientskador. Det är ungefär fem procent mer än året innan. Beslut fattades i 7 537 av fallen, av vilka 2 166 ansågs vara fall där ersättning var berättigat.

Anmälningar görs inom alla medicinska områden, men mest handlar det om operationer och ingrepp, säger Elina Muukkonen, som menar att vetskapen om när det lönar sig att anmäla har ökat.

Det är främst skador som uppkommit vid operation av konstgjord höft- eller knäled som ersätts.

När det gäller sällsynta sjukdomar kan handläggningstiden dra ännu längre ut på tiden, eftersom de medicinskt är mer invecklade att reda ut. Det kan bland annat vara svårt att hitta en lämplig expert i Finland som skulle vara ojävig, säger Muukkonen.

Ofta behandlas en sällsynt sjukdom på bara en vårdinrättning, då blir det extra svårt att hitta en oberoende expert.

När får man ersättning?

I lagen om patientskador avser felbehandling en situation då vården inte har skett som den ska och det har orsakat skada på patienten.

Ett tydligt scenario där man inte är berättigad ersättning är enligt Muukkonen till exempel då en tumör opereras och man vet att tumören ligger vid eller till och med runt en nerv.

- Då uppkommer sannolikt skada på någon nerv, vilket kan vara allvarligt. I en sådan situation har vårdpersonalen gjort sitt bästa och patienten har informerats om riskerna på förhand. Då kan man inte få ersättning.

Däremot är man berättigad ersättning i en situation då vårdpersonalen inte har utrett nervens läge tillräckligt noggrant.

- Då skadar man en nerv trots att inget exceptionellt hänt i operationssalen. Det här är felbehandling.

Enligt Muukkonen informeras patienten alltid om riskerna innan ett ingrepp, men många går med på ingreppen trots riskerna.

- I fall där patienten inte informerats om riskerna, och riskerna realiseras, kan det vara frågan om patientskada. Ett krav är också att patienten, om denne hade fått information om riskerna, hade avstått från behandlingen.

20 procent av överklagade beslut ändras

Ett avslag på en anmälan om patientskada kan överklagas till patientskadenämnden. Ungefär 20 procent av besluten som överklagas ändras.

- Det görs ytterligare utredningar och nämnden har flera dokument, eller så finns det skillnader i hur fallet uppfattas, säger Muukkonen.

Muukonnen påminner om att Patientförsäkringscentret enbart granskar hälsovårdens verksamhet, inte den sociala sidan. Övriga fall handhas av Valvira och Regionsförvaltningsverket.

För en vanlig person kan det vara svårt att avgöra när det är frågan om patientskada.

- Om man vet att en skada har uppkommit och man upplever att vården inte har gått till så som den borde är det läge att anmäla.

Artikeln är en översättning av Yle Uutisets artikel skriven av Tanja Kröger

Diskussion om artikeln