Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Amanda Sundell tror att vi kan rädda Östersjön genom att konsumera

Från 2017
Porträtt på företagaren och Östersjöentusiasten Amanda Sundell vid Eirastranden.
Bildtext – Folk är intresserade av att rädda Östersjön, säger företagaren Amanda Sundell.
Bild: Tino Oksanen

Företagaren Amanda Sundell tror att Östersjön kan räddas genom komsumtionsval. "Det har stor betydelse hur vi rör oss, vad vi äter och hur vi beter oss ute i miljön", säger hon.

– Folk är intresserade av att rädda Östersjön. Speciellt på sommaren är många engagerade. För några år sedan gjorde också Naturresursinstitutet en enkät som visade att 60 procent av finländarna skulle betala mer skatt för en renare Östersjö, säger Sundell.

Östersjön är grund och väldigt lite vatten strömmar in i Östersjön från Atlanten. 85 miljoner människor bor vid Östersjöns avrinningsområde. På grund av det här är Östersjön ett av världens mest övergödda och förorenade hav.

– Östersjön mår inte bra. Men jag brukar också försöka vara uppmuntrande – situationen har inte förvärrats under de senaste åren, säger Sundell.

Det är flera olika aspekter av mänsklig verksamhet som förorenar Östersjön. Delvis är det industri och vattenreningsverk som förorenar havet. En av de största förorenarna är ändå jordbruket kring Östersjön, de näringsämnen som sköljs i havet från dem.

– Köttkonsumtionen är ett bra exempel på något varje individ kan göra för att hjälpa Östersjön. I år har vi finländare gått över till att äta 80 kilo kött per person i året, vilket är betydligt mer än för några årtionden sedan. Där kan man börja: kunde jag äta mindre kött? säger Sundell.

"Plastflaskor är okej"

Sundells företag säljer vatten på flaska till förmån för Östersjön. Men finns det en konflikt i att sälja vatten i plastflaskor för att rädda ett hav från förorening, medan världens hav lider av allt plästskräp som vi slänger i dem?

– I Finland är vi i en unik situation med vårt pantflaskssystem: kring 95 procent av alla returplastflaskor återvinns. Returplasten kan användas till mycket. Till exempel återvinns plasten till arbteskläder som används inom bland annat snabbmatsindustrin och kosmetikindustrin, säger Sundell.

Sundell menar att i och med att retursystemet är så pass bra så kan man säkert handla med plast i Finland.

– Men det skulle kanske vara bäst för vårt företag att helt undvika plasten. Vi är väldigt intresserade i utvecklandet av nedbrytbara plastersättande material. Utmaningen är att hitta ett material som håller vätska länge utan att utlösa något i vätskan. Jag tror att det kommer att utvecklas såna material i framtiden, säger Sundell.

Diskussion om artikeln