Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Kopparforsens nya bro i Fiskars invigd

Från 2017
En massa människor står på en bro över Kopparforsen i Fiskars. Bron är ny och invigd 21 juli 2017.
Bildtext Bron över Kopparforsen är invigd och måste förstås prövas. Fiskars fastighetsdirektör Kari Selkälä (till höger) höll ett tal. Jaakko Visuri (bredvid Selkälä) klippte bandet.
Bild: Marica Hildén / Yle

Det är en liten grej att bygga en ny bro över Kopparforsen, tänke Fiskars fastighetsdirektör Kari Selkälä. Men sprickor i den gamla muren längs forsen ledde till både en ny mur och en ny större bro.

Den nya bron över Kopparforsen i Fiskars invigdes i dag (21.7). Bron ska göra det lättare för fotgängare att ta sig till Verkstadsgården som finns bakom Hotell Tegel och intill Kopparsmedjan.

Den gamla bron stängdes våren 2015 då Fiskarsbolaget upptäckte att trapporna till bron var i dåligt skick.

En gammal bro över Kopparforsen i Fiskars som inte får användas längre.
Bildtext Den gamla bron över Kopparforsen i Fiskars.
Bild: Marica Hildén / Yle

Det var då fastighetsdirektör Kari Selkälä tänkte att det är en liten grej att bygga en bro. Pengar måste man ju också tänka på och han beräknade kostnaderna till några 10 000 euro.

Undersökningar visade att den mur som fanns längs forsen hade så många sprickor att det också behövdes en ny mur. Den nya muren är förankrad i berget på 17 meters djup.

Den nya bron över Kopparforsen i Fiskars.
Bildtext Bron över Kopparforsen finns bakom Hotell Tegel och går över till Verkstadsgården.
Bild: Marica Hildén / Yle

Det här ledde till större kostnader för Fiskarsbolaget. Kari Selkälä är försiktig med att säga vad brobygget kostat, men det är mellan 100 000 och 200 000 euro.

Allting är inte färdigt ännu, det fattas till exempel staket på den sidan hotellet finns.

Ingen bro för rullstolsburna

Det var meningen att bron skulle byggas så att det är enkelt för funktionshindrade att ta sig över den.

- Men det visade sig vara omöjligt för det hade betytt en bro som är 20 meter lång på Verkstadsgårdens sida.

De som är rullstolsburna kan i stället ta sig via de befintliga vägarna till Verkstadsgården där det numera finns allt flera butiker.

Fisktrappor till Fiskars?

Den nya bron över Kopparforsen är betydligt högre än den gamla. Selkälä säger att bolaget tänker på framtiden.

- Det finns preliminära planer på att bygga fisktrappor här, så bron kan inte vara för låg. Nu är bron på en sådan höjd att den inte stör eventuella fisktrappor.

Kaisa Parviainen och Jaakko Visuri inviger Kopparforsens bro i Fiskars genom att klippa ev ett orange band.
Bildtext Jaakko Visuri, ordförande för Fiskars företagarförening och turismkoordinator Kaisa Parviainen klippte av bandet.
Bild: Marica Hildén / Yle

Den nya bron är en del av ett projekt där hela Verkstadsgårdens område förnyas.

- Verkstadsgården ska bli ett slags torg. Öppningen till gården ska bli mera trivsam med färre bilar på parkeringen.

- Tanken är att fotgängarna ska trivas bättre då det är mindre trafik och det gagnar företagarna.

En massa människor står på en bro över Kopparforsen i Fiskars. Bron är ny och invigd 21 juli 2017.
Bildtext Företaget K. Jousmaa har byggt bron över Kopparforsen i Fiskars. Raseborgs Metall är broleverantör och Fiskarsbolaget är byggherre.
Bild: Marica Hildén / Yle

Den delen av projektet fortsätter sommaren 2018.