Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kaskö saknar kapten och styrmän

Från 2017
Stadshuset i Kaskö.
Bildtext Stadshuset i Kaskö.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

I Finlands minsta stad Kaskö har det uppstått en ovanlig situation. Man saknar tre ledande tjänstemän. Samtidigt gör man miljonförluster och i mångas öron låter en sammanslagning med Närpes som en vettig plan.

Kaskö är staden som levde på Metsä Botnias fabrik. Efter att den lade ner år 2009 har Kaskö mer eller mindre fört en överlevnadskamp.

Och nu står man inför ytterligare en utmaning. Tre av stadens tyngsta poster är obesatta. Ljuset är släckt i stadsdirektörens, tekniska direktörens och bildnings- och biblioteksdirektörens rum.

Dessutom har den ledande barnträdgårdsläraren sagt upp sig.

- Hon fick en lärartjänst i Kauhajoki. Det betyder att vi inte har någon som har det högsta ansvaret på den sidan. Och snart börjar dagis och förskolan, konstaterar styrelseordförande Carl-Gustav Mangs (SFP).

Kaskös styrelseordförande Carl-Gustav Mangs.
Bildtext Carl-Gustav Mangs.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Arbetsbördan ökar

Situationen innebär en lite annorlunda sommar, bland annat för just Mangs.

- Det är den personal som finns som sköter ärendena nu. Tanken är att vi ska ha nya tjänstemän senast inom september.

Du har också fått ta på dig extra arbete?

- Ja. Visst betyder det här att det rings och att vi går igenom saker och ting, säger Mangs.

Han ser ingen specifik orsak till att tre tjänstemän sagt upp sig inom bara ett par månader. Det bara blev så.

Finns det intresse?

Att hitta ny stadsdirektör, teknisk direktör och bildningsdirektör till lilla Kaskö kan bli svårt.

Efter att Marlene Svens sa upp sig saknar Kaskö stadsdirektör.
Bildtext Stadsdirektörens dörr är låst och rummet tomt.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Så vad händer om man inte lyckas?

- Då måste vi försöka hitta någon utomstående som kan hoppa in med kort varsel under en kortare period. Till exempel en pensionär med erfarenhet av det kommunala.

Är du orolig?

- Det är klart. Inte får det ju vara på det här sättet.

Ansökningsprocessen till posterna som teknisk direktör och bildnings- och biblioteksdirektör pågår som bäst. Ansökningstiden går ut den 15 augusti och styrelsen behandlar ärendet på sitt möte den 23 augusti.

Sökandet efter ny stadsdirektör har ännu inte kommit igång. Styrelsen har ett extra insatt möte den första augusti, så tidigast då öppnas ansökningen till den posten.

Fraktfartyg lastas i hamnen i Kaskö.
Bildtext fraktfartyg lastas i Kaskö hamn.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Kan inte lita på hamnen som tidigare

Hamnen i Kaskö har varit något av en livboj för Kaskös ekonomi. Men nu kan man inte längre räkna med att hamnen ska hålla staden flytande.

- Vi får inte längre ha den som stadens egna hamn. Det är ju ett koncernbolag som sköter den nu och det betyder att vi inte får alla inkomster som tidigare.

Är Närpes räddningen?

Läget i Kaskö gör att allt fler sneglar mot grannkommunen Närpes. Fullmäktige ska också ta ställning till en motion om att utreda en kommunsammanslagning med Närpes.

Carl-Gustav Mangs har också undertecknat motionen och om det visar sig att det skulle vara lönsamt med en sammanslagning så tycker han att man ska gå in för det.

- Som det ser ut i dag så har vi en väldigt dålig ekonomi. Vi har gjort miljonförluster de två senaste åren. Så det kan hända att en sammanslagning vore en lösning, säger Mangs.

Om tillräckligt många i fullmäktige tycker samma sak är Kaskö snart inte längre Finlands minsta stad, utan i stället en del av staden Närpes.

Det hela hänger förstås också på om politikerna i Närpes vill ha Kaskö.

Stadsfullmäktiges sal i Kaskö.
Bildtext Snart kanske Kaskö fullmäktige röstar för sammanslagning med Närpes.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen