Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

"Använd sunt förnuft när du tar i land på en privat holme"

Från 2017
Brygga på Furuholmen i Borgå skärgård.
Bild: YLE / Hanna Othman

Enligt allemansrätten får båtgäster ta i land på privatholmar oberoende om det finns bebyggelse eller inte. Men enligt Bodil Rehn, kundrådgivare vid Skärgårdshavets nationalpark, skadar det inte att fråga lov av dem som bor på holmen.

Det är tillåtet att beträda privatägd mark utan markägarens tillstånd, med undantag för militärområden och naturskyddsområden som kan ha begränsningar.

Däremot är det inte tillåtet att störa hemfriden på privatägd mark, det vill säga gå in på ett gårdsområde eller för nära ett hus.

Enligt Bodil Rehn, kundrådgivare vid Skärgårdshavets nationalpark finns det inget officiellt avstånd till hur nära man får gå bebyggelse innan man stör hemfriden.

- Det talas om 200 meters avstånd till ett hus men det beror väldigt mycket på. Det kan ju vara direkt störande även om man befinner sig längre ifrån. Om till exempel stugan är på ena sidan av en vik och man tar i land på andra sidan viken så är man ju ändå mitt framför stugan. Jag tycker det är eget bondförnuft som borde gälla i sådana tillfällen, att man inte stör helt enkelt.

Allmänt folkvett att fråga först

Allemansrätten ger även rätt att tälta på någon annans mark en natt, förutom på åkrar, odlade fält eller planterad skog, berättar Rehn.

- Det är lite av kutym i skärgården att man frågar om det är okej att lägga upp ett tält till exempel vid stranden. Hellre att man knackar på än att man stör den fasta bosättningen. Det kan vara bra att gå runt en stund på ön och kolla om det finns stugor i närheten.

Ibland kan det vara svårt att se var gården börjar särskilt på en skärgårdsholme och i dessa fall kan gränsen vara lite flytande.

-Men om du går framför ett hus räknas det som hemfridsbrott. Ibland kan även en liten holme räknas som gårdsområde.

Risk för brand skapar oro

För att göra upp öppen eld måste man alltid ha markägarens tillstånd. Enligt Rehn räknas engångsgrill som öppen eld men inte en trangia.

- Speciellt på sommaren är det ju väldigt torrt och det som skärgårdsborna är mest rädda för är öppen eld som kan sprida sig.

Diskussion om artikeln