Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Planerad flytt av missbrukarboende bredvid daghem väcker protester i Åbo

Från 2017
Uppdaterad 25.07.2017 15:41.
Mäntykoti i Åbo
Bild: Yle/Nora Engström

Föräldrar till daghemsbarn vill inte ha ett missbrukarboende som närmaste granne. Åbo stad anser att placeringen inte påverkar daghemsverksamheten.

I september flyttar dagverksamheten för missbrukare till sjukhusområdet i Tallbacken. Dagverksamheten finns nu på adressen Sirkkalagatan 18, men lokalen är trång och dåligt lämpad för ändamålet. I maj beslöt social- och hälsovårdsnämnden i Åbo att dagverksamheten flyttar till Mäntykoti i Tallbacken.

Fastigheten har senast använts som nödboende för asylsökande. Det är möjligt att akutboendet för missbrukare som nu finns i Raunistula också flyttar till Mäntykoti i januari 2019.

Räknar med betydande skada

Granne med Mäntykoti är det privata daghemmet Vaahteramäki. Daghemsföreningen har lämnat en protestlista till staden som 44 personer har skrivit på. Dessutom har 113 andra meddelat sitt missnöje på en annan lista.

Föreningen anser att avståndet till den nya grannen kommer att vara för litet och medföra betydande skada för daghemmet. Föreningen räknar med en betydande ekonomisk förlust som medförs av att flera familjer överväger att lämna daghemmet.

Misstänker magneteffekt

Daghemmet delar infart med Mäntykoti. Enligt föreningen skulle det medföra att missbrukarenhetens klienter rör sig i omgivningen och stör daghemmets verksamhet.

Dessutom skulle den nya grannen vara som en magnet som drar till sig personer som känner klienterna, men som inte är villiga att ta del av verksamheten. För daghemmet skulle det innebära ett behov av skärpt övervakning och ökat underhåll.

Åbo stads fastighetsaffärsverk svarar med att det minsta avståndet mellan fastigheterna är 12,5 meter och att entrén till missbrukarenheten kommer att vara på den sidan av byggnaden som är frånvänd daghemmet.

I stadsplanen från 1954 är området reserverat för allmänna byggnader. Affärsverket påpekar att där nu finns ett sjukhus, en vårdcentral, en vårdenhet för alkoholister och en enhet för minnessjuka.

Byggnadsnämnden fattar beslut om bygglov för missbrukarenheten på torsdag.

Diskussion om artikeln