Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Svenska räddningshelikoptern viktig också i Finland

Från 2017
Uppdaterad 26.07.2017 08:09.
Räddningshelikoptern i Umeå
Bild: Sveriges Radio Västerbotten

Räddningshelikoptern från Umeå i Sverige var först på plats i samband med båtolyckan vid Ritgrund i Kvarken i måndags. Åtta personer var i fara efter att en större motorbåt hastigt sjönk efter en grundstötning.
Olyckan aktualiserar igen diskussionen om en räddningshelikopter borde placeras i Österbotten.

- Det visar ju på behovet av ett fungerande samarbete över Kvarken, säger Hans Lindberg, socialdemokratiskt kommunalråd i Umeå.

Räddningshelikoptern i Umeå upprätthålls av svenska Sjöfartsverket. Den är en av Sjöfartsverkets sju räddnignshelikoptrar längs den svenska kusten och används inte bara för uppdrag till sjöss utan också till lands.

De här räddningshelikoptrarna utför omkring 500 uppdrag per år, men Sjöfartsverket ger inte ut någon specifik statistik för helikoptern i Umeå.

Internationella avtal styr

Sjöfartsverket i Sverige meddelar att det är internationella konventioner och samverkansavtal som styr helikoptrarnas medverkan i räddningsoperationer utanför Sveriges gränser. I det nu aktuella fallet var ju helikoptern i Umeå klart närmare än den närmaste finska helikoptern som är stationerad i Åbo.

De svenska helikoptrarna har också en klart snabbare responstid än de finska. De är startklara på 15 minuter efter larm, medan de finska behöver 30 minuter eller mer.

Så för tillfället, i väntan på en räddningshelikopter till Österbotten, är den svenska helikoptern ett mycket bra komplement.

Kunde samarbeta mera

- Vi kunde titta vidare på hur vi kunde utöka samarbetet inom räddningsväsendet, säger Hans Lindberg.

Men här krävs också statlig inblandning.

- Vi måste föra en dialog med våra respektive regeringar för att få en ökad förståelse för att Vasa och Umeå vill samverka inom fler områden, säger Hans Lindberg, kommunalråd i Umeå.

Diskussion om artikeln