Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nyby gård: Nötköttet borde vara en exportvara

Från 2017
Uppdaterad 26.07.2017 14:56.
En kvinna står i en kohage med kor i bakgrunden.
Bildtext Ann Storsjö driver Nyby gård som har över hundra kor.
Bild: Yle / Anna Björkqvist

Nyby gård i Karis efterlyser mera investeringar i köttbranschen för att råda bot på nötköttsbristen. I dag är konsumenten dessutom allt mer intresserad av etiskt producerat kött - något som Finland borde ha som exportvara.

I Nyby gårds hage har en del av korna lagt sig till rätta i gräset. Flera av dem har samlats med sina kalvar kring hagens tjur och tuggar förnöjt på grästuvorna utan att låta något störa. Den yngre tjuren sjunger ut i en hage en liten bit bort.

- Det är Nestor, en yngre tjur som lite vill mopsa upp sig mot den äldre tjuren, säger Ann Storsjö på Nyby gård.

Nestor kan råma i trygghet på andra sidan stängslet och möts enbart av ett morrande ljud som kommer ur den äldre, ändå ganska rofulla, tjurens strupe.

Bättre pris vid direktförsäljning

Tidigare i veckan rapporterade Yle att det råder brist på inhemskt nötkött. Det här är något som märks av också i Västnyland.

Kor betar i en hage
Bildtext Nyby gård har flera hagar med djur, både i Nyby och i Fiskars.
Bild: Yle/ Anna Björkqvist

Ann Storsjö tror att bristen delvis kan bero på att många gårdar vill sälja direkt från gården.

- Priset är bättre i direktförsäljning, säger hon.

Nyby gård säljer bara de djur som inte klassas som biffdjur till kedjorna. Det är till exempel djur som är yngre än cirka tre år.

Mycket säljer de ändå direkt till kunden.

Köttet säljs slut snabbt

Nyby gård är en dikogård och de säljer därför vidare kalvar till andra gårdar. Efterfrågan på kalvar till andra gårdar har varit god under alla år som hon har arbetat i branschen.

- Men det är klart att det har varit stort intresse för våra kalvar speciellt det senaste året, säger Storsjö.

Hur tungt är det att vara köttproducent i dagens läge?

- Det är klart att vissa producenter, om jag har förstått det rätt, känner att det är betungande att sköta djurhållning, byråkrati, försäljning och marknadsföring. Alla är inte så glada, men för vår del tycker vi att det är trevligt att se våra kunder.

Ann Storsjö med katten Pippi i famnen.
Bildtext Ann Storsjö med katten Pippi.
Bild: Yle/ Anna Björkqvist

Gården säljer ofta slut på kött bara ett par dagar efter att djuret har slaktats. Därför händer det allt oftare att hugade kunder får vänta på nästa leverans. För många kunder är det viktigt att veta varifrån köttet kommer.

- Allt fler kunder vill köpa etiskt producerat kött och man vill känna till dess ursprung, säger Storsjö.

Bättre köttkontroll i Finland

I Finland är köttet av bra kvalitet och gräset växer bättre än i andra länder tack vare de ljusa sommarnätterna, säger Storsjö. Hon skulle därför gärna se att vi även exporterade köttprodukter.

- Vår ambitionsnivå borde snarare vara att vi exporterar kött och inte importerar, så borde trenden vara, säger hon.

Det är ändå svårt att vända trenden. Det beror på att avkastningen på nya investeringar i produktionsanläggningar inte upplevs vara tillräckliga fastän driftsresultatet skulle vara tillfredsställande.

– Då blir det inga nya investeringar. Det leder till färre djur och mindre inhemskt kött, säger Storsjö.

Kor betar i en hage med skog i bakgrunden.
Bildtext Nyby gård är en ekogård.
Bild: Yle/ Anna Björkqvist

Om efterfrågan ökar och producenterna inte är villiga att investera så leder det till import, säger hon. I dag importeras utländskt kött till Finland.

- Det är beklagligt eftersom man då inte kan ha samma kontroll när det gäller köttets kvalitet. Det är egentligen en ganska allvarlig fråga eftersom vi här är otroligt noggranna med användningen av antibiotika och övrig kontroll av djurens välbefinnande och sjukdomar. Det tror jag inte vi kan följa upp på samma sätt med det importerade köttet, säger hon.

Slaktar söder om Lahtis

Nyby gårds kött slaktas i Orimattila och styckas i Helsingfors innan det återvänder till Västnyland där köttet sedan säljs. I framtiden ska däremot processen skötas på närmare håll.

fodersilo på Västankvarn gård
Bild: Yle/Maria Wasström

Storsjö är styrelsemedlem i det västnyländska aktiebolaget Meatgard som jobbar för ett västnyländskt slakteri till Västankvarn.

- Tanken är att slippa de långa djurtransporterna och ha koll på hela produktionskedjan, säger hon.

De planerna rullar sakta framåt och är fortfarande aktuella, säger Storsjö.

Radio Vega Västnyland - Spela upp på Arenan