Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Västvärldens män har allt sämre sperma

Från 2017
"En väckarklocka för hälsovården i hela världen".
Bildtext Det här är en väckarklocka för hälsovården i hela världen.
Bild: Mostphotos / Aleksandr Davydov

Kvaliteten på den manliga sperman har de senaste 40 åren sjunkit drastiskt i hela västvärlden, visar en ny studie. Orsaken är okänd, men tidigare forskning visar att ett flertal miljö- och livsstilsfaktorer kan spela in.

Mellan 1973 och 2011 har antalet spermier hos män i Europa, Nordamerika, Australien och Nya Zeeland sjunkit med 50 procent. En ny undersökning, som publiceras i tidskriften Human Reproductive Update, visar att spermiekoncentrationen - antalet spermier per milliliter - sjönk med 52,4 procent under knappt 40 år.

Än mer - med 59,3 procent - minskade den totala mängden spermier per utlösning.

En väckarklocka för hälsovården i hela världen.

Och allting tyder på att utvecklingen i de berörda länderna fortsätter, och rentav accelererar.

Forskarlaget genomförde inga egna undersökningar, utan utgick från totalt 185 redan existerande studier i olika länder. De innehöll data om nästan 43 000 män.

- Den här studien är en väckarklocka för forskare och hälsovårdsmyndigheter i hela världen, säger forskningsprojektets ledare doktor Hagai Levine från Hebrew University i Jerusalem.

Kemikalier, TV eller telefoner?

Orsaken till sämre sperma bland västvärldens män är okänd. Hagai Levine uppmanar myndigheterna i berörda länder att på allvar underska fenomenet.

Tidigare studier i ämnet visar att en lång rad faktorer i miljö och livsstil kan påverka spermans kvalitet. Dit hör plaster, kemikalier och bekämpningsmedel, rökning, övervikt, dålig kost och stress.

Det ökade TV-tittandet kan spela in, likaså strålning från mobiltelefoner, som ju alltsomoftast förvaras i byxfickan.

Någon motsvarande försämring av sperman har inte kunnat konstaterats bland män i Asien, Afrika eller Sydamerika. Forskarna poängterar ändå att det har gjorts färre undersökningar på de här kontinenterna.

"Mänskligheten kan dö ut"

Doktor Levine säger till BBC att utvecklingen mycket väl kan vara ett globalt fenomen, med värre konsekvenser än någon föreställer sig.

- Om vi inte ändrar på vår livsstil, vår miljö och de kemikalier vi utsätts för, är jag mycket oroad för framtiden ... Om trenden fortsätter kan mänskligheten dö ut, konstaterar Levine.

Den nya studien har fått mycket lovord från den vetenskapliga världen. Utomstående forskare har ändå kallat doktor Levines slutsatser på sistnämnda punkt något förhastade.

Källor: BBC, Reuters, Die Welt