Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Dyrt för små företag att dra kablar med Caruna

Från 2017
En grävmaskin gräver ett dike där det sätts ner jordkablar, luftkablarna tas alltså bort.
Bildtext Carunas kabelarbeten i Västnyland har pågått i några års tid.
Bild: Marica Hildén / Yle

Fiberkablarna sprider sig i Västnyland samtidigt som elöverföringsbolaget Caruna gräver ner jordkablar för att ersätta gamla luftkablar. Att bygga tillsammans skulle vara praktiskt för fiberföretagen, men i praktiken trissar elbolaget upp kostnaderna.

Vart fjärde hushåll är redan anslutet till fiber i Västnyland, vilket gör att man till skillnad från många andra regioner i landet håller sig på nordisk fiberanslutningsnivå.

Elöverföringsbolaget Caruna har bytt ut luftkablar till jordkablar i Västnyland i några år.

I Västnyland är det för tillfället två aktörer, Karis Telefon och det i Tenala och Bromarv verkande andelslaget Optowest, som gör långsiktiga fiberinvesteringar i det fasta nätet.

Dyrare att bygga tillsammans med Caruna

Optowest har inte fått ihop någon överenskommelse med Caruna gällande att man tillsammans skulle bygga el- och fiberkablar i Tenala och Bromarvtrakten.

- Vi har skickat in en förfrågan till Caruna och besvärstiden är en månad. Vi hoppas på ett bra svar. Meningen är att man ska komma överens om de här sakerna, säger Yngve Källberg som är projektchef på Optowest.

Ny lag strävar efter att bolag samarbetar vid kabelbyggen

- Det har visat sig att det skulle vara 50 procent dyrare att bygga tillsammans med Caruna, med samma entreprenör, som om vi skulle bygga själva. Då är nog någonting fel, säger Källberg.

Optowest: Blir alltid problem när elbolagen är med

Nu väntar alltså Optowest på att Carunas entreprenörer grävt ner jordkablarna innan de i sin tur plöjer ner fiberkablarna i marken.

- Inte går det riktigt rätt till. Det är skattebetalarna som står för det offentliga stöd vi får för projektet. Det ska inte behöva bli högre kostnader än vad som är nödvändigt. Därför gick vi vidare med det här, konstaterar Källberg.

Vessönet och Borgå Energi gräver ned kablar i Sondby
Bildtext Det blev billigare för Optowest att inte lägga ner fiberkablar i samarbete med Caruna. Arkivbild.
Bild: Yle/Sune Bergström

Källberg berättar att allt gått bra när andelslaget själv har valt entreprenör till sina projekt.

- Men så fort elbolagen har huvudentreprenaden och vi har försökt komma med, så har det inte gått. Så har det alltid varit. Det var det här problemet som den nya lagen skulle rätta till.

En grävskopa gräver upp en massa sten i diket där Caruna sätter ner jordkablar.
Bildtext Elkablar och fiberkablar läggs ner i jorden på olika sätt.
Bild: Marica Hildén / Yle

Det finns väsentliga skillnader mellan att lägga ner en elkabel och en telekabel. En elkabel kan läggas så att man gräver ett dike, sätter ner kabeln och täcker igen. En telekabel plöjer man ner i jorden och det är billigare att göra.

I Optowests och Karis Telefons fall plöjs 80-90 % av kablarna ner i jorden på glesbygden, medan resten grävs ner.

Karis Telefon har upplevt samma sak

Caruna har haft en tajt tidtabell med att byta sina högspänningsledningar från luft- till jordkablar. Det har varit en utmaning för Karis Telefon att hänga med i den raska takten.

- Helst skulle vi bygga ut fibernätverket så att man drar både stamkablarna och anslutningarna till hushållen på en och samma gång, by för by, säger Patrik Gustafsson, teknisk direktör på Karis Telefon.

En grävskopa som gräver ett dike. Gult band ovanför jordkabeln visar att det finns en kabel om någon börjar gräva.
Bildtext I Brunkom i Karis har Carunas luftkablar grävts ner i marken under sommaren.
Bild: Marica Hildén / Yle

Men Caruna gräver endast ner högspänningsledningarnas stamkablar under denna runda, det vill säga fram till 2019. Och lågspänningskablarna byts först ut under ett senare skede.

Det innebär uteblivna inkomster för Karis Telefon att vänta flera år innan resten dras, så man drar de kvarstående själv.

Gustafsson bekräftar att det ekonomiskt sett inte alltid är lönsamt att bygga i samarbete med Caruna.

Caruna: Vi erbjuder en lönsam modell

Caruna är en stor aktör med många olika underleverantörer. Dessa leverantörers intresse kan variera när det gäller prisvillkor.

Vid Caruna säger projektchefen Joonas Hämäläinen att bolagets utgångspunkt är att försöka skapa en sådan kostnadsnivå att det är lönsamt för operatörer att vara med och lägga kablar i samma dike.

- På alla ställen går det inte, eftersom de tekniska kraven på elkablar är större än för fiberkablar. Men i vissa situationer är det säkert vettigt och kostnadseffektivt att bygga tillsammans, säger han.