Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Plåtpoliserna i Hangö och Raseborg har varit mindre aktiva i år - i Ingå har däremot kameran blixtrat flitigt

Från 2017
Uppdaterad 21.05.2021 14:41.
En trafiksäkerhetskamera på riksväg 25
Bildtext Särskilt i Ingå, men också i Sjundeå och Lojo har polisens kameraövervakning varit flitigare i gång än i fjol.
Bild: Yle/Linus Westerlund

Många brott där polisen inte genast har en misstänkt gärningsman blir outredda och den automatiska trafikövervakningen har varit på sparlåga på en del håll i Västnyland. Bland annat det framgår ur färsk statistik som Västra Nylands polisinrättning har publicerat.

Till Västra Nylands polisinrättning hör kommunerna från Esbo i öster till Hangö i väster.

I statistiken jämförs perioden januari till juni i år jämfört med samma period i fjol.

Yle Västnyland har tittat närmare på statistiken för Lojo, Sjundeå, Ingå, Raseborg och Hangö.

Ur statistiken framgår bland annat att polisen i den automatiska trafikövervakningen med kameror inte har prioriterat Hangö och Raseborg särskilt mycket jämfört med i fjol.

Polisen verkar däremot ha koncentrerat sig på Ingå.

Grafik.

Antalet brott varierar

I sin statistik går polisen in på detaljnivå när det gäller olika typer av brott.

För de små kommunerna i Västnyland är det kanske ändå ingen större idé att se på de enskilda formerna av brott eftersom det handlar om väldigt få fall vilket leder till stora procentuella förändringar.

Som exempel kan nämnas fall av grov misshandel i Raseborg där antalet år 2016 var noll under januari-juni mot ett fall under motsvarande period i år.

Vi har därför sett på statistiken för alla brott där också trafikbrott och mindre förseelser räknas in.

Värt att notera är att statistiken för Ingås del ser mycket dramatisk ut. Ökningen i antal brott i Ingå handlar om att andelen trafikförseelser har ökat från 73 under januari-juni i fjol till 366 under samma period i år.

Grafik.

Polisen för också statistik över hur länge det tar att reda ut brott.

Kriminalkommissarie Rauli Salonen påminner om att antalet dagar räknas från när polisen börjar behandla en anmälan. Han säger att det kan räcka en längre tid efter att anmälan har gjorts innan polisen börjar utreda ett brott.

Grafik.

Salonen säger också att statistiken till vissa delar kan vara missvisande eftersom det handlar om hurudan typ av brott man undersöker.

I till exempel Kyrkslätt har man inte möjlighet att hålla personer anhållna på samma sätt som i Lojo, Raseborg och Esbo. Det betyder att polisen där tar itu med enklare fall som gör att statistiken ser bättre ut än på andra håll där man reder ut knepigare fall.

Salonen säger också att det i statistiken för kommunerna som hör till Raseborgspolisens område - alltså Ingå, Raseborg och Hangö - nu märks att polisen där har tagit itu i med äldre fall och arbetat sig igenom högen med ouppklarade brottsfall.

Svårare då gärningsmannen är okänd

Ur polisens statistik framgår också att det naturligtvis är mycket lättare att reda ut fall där det finns en misstänkt gärningsman.

Särskilt vid egendomsbrott är ofta gärningsmannen ett frågetecken och fallen kan bli ouppklarade. Däremot är siffrorna bättre när det gäller våldsbrott.

Grafik.

Diskussion om artikeln