Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finländarna skeptiska till basinkomst – arbete det bästa socialskyddet

Från 2017
50 euro
Bild: Mostphotos / Oliver Hoffmann

Finländarna förhåller sig förbehållsamt till basinkomst. Endast 39 procent godkänner en basinkomst som skulle motsvara existensminimum ifall beskattningen samtidigt ökade, visar en undersökning från näringslivets delegation EVA.

Finländarna är mer positiva till en basinkomst som skulle kräva att mottagaren också arbetade. 50 procent godkänner en sådan lösning.

Enligt undersökningen tycker finländarna att basinkomst vore till nytta främst om den i form av lönebidrag kombinerat med lågavlönat arbete skulle garantera en regelbunden inkomst.

Alla måste arbeta

De allra flesta är av åsikten att arbete är det bästa socialskyddet och måste vara den huvudsakliga inkomstkällan.

81 procent anser att alla finländare har en skyldighet att arbeta för det gemensamma bästa. Bara 11 procent är av annan åsikt.

Oro för orättvisa

Förutom arbete uppskattar finländarna behovsprövning. 50 procent anser att välfärdsstatens tjänster och stöd endast ska beviljas åt dem som är mest utsatta.

Därför är finländarna mer positiva till exempelvis utkomststöd som kräver behovsprövning än universella stöd som basinkomst.

Undersökningen visar också att många, 71 procent, är oroliga över att offentliga bidrag beviljas åt personer som inte behöver dem. På små orter är det vanligare att man tror att så är fallet än i större städer.

2 040 personer deltog i undersökningen som gjordes under perioden 11-23 januari 2017. Felmarginalen är 2-3 procentenheter i båda riktningarna.

Diskussion om artikeln