Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Massachusetts riskerar förlora stort om Obamacare faller

Från 2017
Väljare köar till vallokalen i Boston, för att rösta i presidentvalet 2016.
Bildtext Väljare köar till vallokalen i Boston, för att rösta i presidentvalet 2016.
Bild: EPA/LISA HORNAK

Delstaten Massachusetts har mycket att förlora då Obamacares öde avgörs i Washington. Delstaten har den största andelen invånare med tillgång till vård i landet och har byggt mycket av vården på just Obmacare. Om vårdlagarna faller menar de som kämpar för hälsovården att Massachusetts inte bara riskerar sitt vårdsystem utan också sin goda tillväxt.

Linjerna går heta på Health care for alls telefontjänst då de anställda hjälper Massachusettsborna att hitta rätt bland de många olika hälsovårdsalternativen delstaten erbjuder.

De hjälper också kunderna att fylla i och skicka in blanketterna, på engelska, spanska och portugisiska.

Organisationens mål är att så många som möjligt ska ha tillgång till vad som anses vara landets bästa hälsovårdssystem.

Med det målet i åtanke är det inte konstigt att man här har följt med republikanernas försök att fälla ACA, bättre känd som Obamacare, med oro.

Barack Obama pratar om Obamacare i Boston, Massachusetts i oktober 2013.
Bildtext Barack Obama pratar om Obamacare i Boston i oktober 2013.
Bild: AOP

Det värsta är att hela processen är så oberäknelig, säger Brian Rosman som är direktör för den politiska- och myndighetskontakten för organisationen.

- En dag är det goda nyheter, en annan dåliga. För två dagar sen var det goda nyheter, för tre dagar sen dåliga, säger Rosman.

Massachusetts är den delstat i USA där flest människor har tillgång till vård. Antingen genom en privat försäkring eller ett av delstatens eller ett statligt program.

- I vår delstat saknar bara två till tre procent försäkring. Det är långt bättre än någon annan delstat. ACA har alltså verkligen haft stor effekt, vilket vi ser varje dag. Vi är starkt emot en nedmontering och följer noga med nyheterna från Washington, säger Rosman.

Föregångare

Massachusetts breda hälsovård beror inte enbart på Obamacare. Delstaten införde redan år 2006 ett system som garanterade allt fler människor vård.

Vi har kunnat bygga vår starka ekonomi på att vården täcker så många. En nedmontering skulle vara förödande.

― Brian Rosman

Systemet infördes av guvernör Mitt Romney som ironiskt nog tvingades ta avstånd från vad han tills dess hade kallat sin största politiska bragd under presidentvalet 2012, då den republikanska basen inte gillade Obamacare.

Barack Obama och Mitt Romney under presidentvalskampanjen 2012.
Bildtext Barack Obama och Mitt Romney under presidentvalskampanjen 2012.
Bild: All Over Press Sweden

Massachusetts system fick också i mycket vara modell för Obamacare.

Då Massachusetts i så hög grad vid sidan om det egna systemet har utnyttjat Obamacare för att ge ännu fler tillgång till vård, skulle effekterna av en nedmontering av lagarna också vara mycket stora.

- Den omedelbara effekten skulle vara att många förlorar sin försäkring. Enligt vår granskning gäller det hundratusentals människor. En annan effekt är skadan för våra sjukhus, kliniker och hälsostationer som är beroende av inkomsterna från patientbesöken. En tredje effekt skulle vara en allmänt sämre hälsosituation, säger Rosman.

Ekonomi och hälsa

Massachusetts är en välmående stat också ekonomiskt. Forskning har visat att det hänger ihop med hälsosituationen.

En nedmontering skulle enligt Rosman få svåra ekonomiska följder.

- Vi har kunnat bygga vår starka ekonomi på att vården täcker så många. En nedmontering skulle vara förödande.

Två män spelar schack på Harvards Square i Cambridge, Massachusetts.
Bildtext Två män spelar schack på Harvard Square i Cambridge, Massachusetts.
Bild: EPA/CJ GUNTHER

Tillgången till vård har fört med sig stabilitet på arbetsmarknaden, något som också i förlängningen har gynnat ekonomin och har lätt till social mobilitet.

- En god hälsosituation låter folk vara framgångsrika i sina arbeten och gör det tryggare att byta jobb då ingen är rädd för att förlora sin försäkring. Det betyder också att låginkomsttagare har kunnat förbättra sin ekonomiska sits, säger Rosman.

Nöjda med vården, trots priset

Största delen av invånarna i delstaten håller med, även om de stigande kostnaderna blir dyra för delstaten.

- Det är ett utomordentligt hälsovårdssystem, men det är dyrt, säger Bostonbon Dan Joyce.

Är det för dyrt?

- Ja, det är det, svarar Joyce.

De flesta i delstaten anser ändå att systemet är värt höga kostnader, också om det innebär lite högre skatter.

- Vi borde få ner kostnaderna, men om det samtidigt blir lite högre skatter får det vara så, säger Joyce.

Boston, Massachusetts
Bildtext Boston, Massachusetts
Bild: Mostphotos

Bryce Schyntzius, en rätt ny Boston- och Massachusettsbo, är inte överens om att problemet är kostnaderna.

Istället vill han se mer piska för dem som har råd, men väljer att inte köpa, privata försäkringar.

Systemet fungerar nämligen så att de, friska och unga, driver ner premierna för äldre och till exempel kroniskt sjuka.

- Det borde vara tvång på att ha sjukförsäkring. Straffavgiften för att låta bli är nu för låg. Om den var högre skulle fler människor tvingas köpa försäkringar och det i sin tur göra det billigare för alla, säger Schyntzius och tillägger att han inser att hans landsmän inte nödvändigtvis håller med honom om att tvång är den bästa vägen att gå.

Däremot är han överens med dem som ser Massachusetts som en förebild för landet.

- Definitivt är vi det. Men vi är inte en förebild för resten av världen för vårt system är för inriktat på vinster och därför för dyrt och ineffektivt. Vi kunde säga att vi är de bästa av det sämsta, säger Schyntzius.

Svårt komma åt priserna

Rosman säger att det i stort sett enda klagomålet man hör om hur hälsovården har ordnats i Massachusetts är just kostnaderna.

Sen Obamacare togs i bruk har de stigit kraftigt för varje år.

En stor orsak till att kostnaderna skenar är att priset på medicinerna hela tiden går upp, en konsekvens av att det är försäkringsbolagen som köper största delen av medicinerna, menar Rosman.

- I andra länder köper det offentliga vårdsystemet största delen av medicinerna. Men vi har små försäkringsbolag som alla köper på egen hand åt sina kunder vilket ger dem dåliga förhandlingslägen. Läkemedelsföretagen kan alltså kräva vad de vill.

En sak vi gör väl är samarbete. Samarbetet mellan guvernören som är republikan och delstatens lagstiftande organ som kontrolleras av demokraterna löper smidigt.

― Brian Rosman

Rosman menar att det skulle vara möjligt att få ner både priset på mediciner, vård och försäkringar om de köptes kollektivt.

Men så länge systemet är organiserat delstat för delstat är det troligen omöjligt. Delstaterna kunde ändå göra något åt kostnaderna.

- Vi tycker att det borde finnas begränsningar för hur mycket man höjer priserna på receptbelagda mediciner. Om prisstegringen överskrider begränsningarna borde det kunna stoppas, säger Rosman.

Politisk förebild

Det talas ofta om att Massachusetts skulle kunna vara en förebild för resten av landet vad hälsovård beträffar.

Rosman menar att det stämmer, men att varje delstat har sina egna problem då det gäller vård.

Det som däremot skulle kunna vara en förebild är hur politikerna hanterar frågan.

- En sak vi gör väl är samarbete. Samarbetet mellan guvernören som är republikan och delstatens lagstiftande organ som kontrolleras av demokraterna löper smidigt, säger Rosman.

- Dessutom har vi lyckats skapa ett läge där försäkringsbolagen och intresseorganisationer som vår organisation smidigt ingår i det här samarbetet. Det gör det lättare att lösa problemen. Vi grälar inte till exempel om Obamacare som man gör i andra delstater och i Washington.

Diskussion om artikeln