Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Helsingfors stad satsar på gatukonst - "Olovlig gatukonst fås bort genom att göra konsten laglig"

Från 2017
Gatukonstmålning.
Bildtext Gatukonst pryder Helsingfors.
Bild: Yle/Christoffer Kaski

Under sommaren ordnas i Helsingfors en satsning på gatukonst. Satsningen kallas för gatukonstsommaren 2017 och innehåller bland annat en gatukonstrundvandring med 14 olika platser i Helsingfors där man kan hitta gatukonst. Helsingfors stad stöder gatukonsten på flera olika sätt.

Vasaskvären, som är belägen där Helsingegatan och Tavastvägen möts, har under sommaren fått lite färg.

Motivet täcker hela torget och börjar med en blå hand på Vasagatan som håller i en mängd snören som går ner mot torget. I ändan av varje snöre finns en ballong av något slag eller serpentiner. Lite närmare metrostationen finns också vågor i olika färger.

Blåmålad hand på Vasagatan
Bildtext Blåmålad hand på Vasagatan.
Bild: Yle/Christoffer Kaski

Vem som helst fick måla

Lilli Mäkelä, en gatukonstnär, berättar att verket är skapat av Laura Lehtinen och heter "Kalas vid havet"

– Motivet heter så eftersom stadsdelen Berghäll ligger nära havet och här har ett försök gjorts att lyfta fram den glada sidan av att bo vid havet.

Verket, som vann en tävling där allmänheten via Facebook fick rösta på vad som skulle piffa upp torget bäst, kom till under ett veckoslut i juni 2017.

Torget inhägnades och allmänheten fick komma in och måla på torget.

Mäkelä berättar att evenemanget var öppet för alla och att det var främst barnfamiljer och unga vuxna som kom och målade.

– Men det var en drogfri zon. Man fick komma så länge man inte var påverkad, säger hon.

Gatukonstnären Lilli Mäkelä.
Bildtext Gatukonstnär Lilli Mäkelä.
Bild: Yle/Christoffer Kaski

"Det bästa är nog att måla"

Mäkelä, som också till vardags arbetar med konst, berättar att hon halkade in på gatukonstbanan via en vän som hade hållit på med det tidigare.

– Jag har ritat och målat hela mitt liv så det är en naturlig väg för mig att uttrycka mig på.

Mäkelä lyfter också fram att eftersom hon själv bor i staden är det roligt att kunna påverka sin omgivning..

– Det bästa med gatukonsten är nog att måla, säger hon.

Hon berättar att hon tidigare varit aktivare i själva målandet men att hon i år tagit en mera tillbakadragen roll. Hon har bland annat hjälpt till med att skapa verket på Vasaskvären, men inte genom att måla.

– Jag stod bredvid och hejade på de som målade och pratade lite med nyfikna förbipasserande, säger hon.

Torgmålningen på Vasaskvären är en del av en satsning på gatukonst som gjorts inom Helsingfors stad. Satsningen kallas för gatukonstsommar 2017 och består bland annat av en gatukonstrundvandring i Helsingfors.

Karoliina Saarnikko, som varit med och arrangerat gatukonstsommar 2017 och gatukonstrundvandringen, säger att projektet har fått positiv respons.

Målet att få helsingforsare att upptäcka hemstaden

Saarnikko berättar att tanken bakom projektet har varit att få både invånare och turister att röra sig i staden och upptäcka något nytt. Dessutom har man inom ramarna för projektet velat skapa nya landmärken i Helsingfors, och då inte bara i centrum.

– Tanken är att försöka få helsingforsarna att röra på sig och upptäcka sin egen hemstad på ett nytt sätt, säger hon.

Ytterligare ett mål med projektet är att lyfta fram gatukonsten bland den stora publiken.

I rundvandringen finns 14 olika platser i olika delar av Helsingfors där både helsingforsare och turister, likt en skattjakt, får åka omkring i staden och försöka hitta konstverken.

Bland konstverken finns allt från målade muraler, bullervallar och elskåp till gatumålningar. Verken hittas i de mest centrala delarna av staden, men också exempelvis i Hertonäs, Gamlas och Gårdsbacka.

Gatukonst av proffs, unga och seniorer

Ett av konstverken hittas på Fredriksgatan. Längs med gatan finns ett antal färggrannt målade elskåp.

Målat elskåp på Fredriksgatan.
Bildtext Elskåp som seniorgatukonstnärer målat.
Bild: Yle/Christoffer Kaski

En förbipasserande kan lätt tolka målningarna som ungdomars ofog, men det är snarare tvärtom. Målningarna är lovligen gjorda och utförda av en grupp seniorer som kallar sig SixFive Cru.

I Fiskehamnen finns däremot en 100 meter lång vägg av fanerskivor där vem som helst har haft möjlighet att komma och måla med sprejfärg.

Gatukonstmålning vid FIskehamnen.
Bildtext Gatukonstmålning vid Fiskehamnen.
Bild: Yle/Christoffer Kaski

Konstverken finns också i tunnlar och underfarter.

I cykeltunneln Banan under Arkadiagatan hittas en mural målad som ett samarbete mellan den världsberömda gatukonstnärsduon OsGemeos och den finländska konstnären EGS.

Gatumålning i cykeltunnel.
Bildtext Muralmålning under Arkadiagatan i Helsingfors.
Bild: Yle/Christoffer Kaski

Muralen är färggrann och föreställer en gul rymdcowboy och en virvel av färger och text i mitten.

Gatukonsten får stöd av staden

Gatukonsten börjar alltså ta mera plats i Helsingfors.

– Det finns en stor efterfrågan på gatukonst i Helsingfors, både bland konstnärer och invånare, säger Antti Salminen, mediaproducent på Helsingfors stads gatukonstkontor Supafly.

Enligt Salminen strävar staden efter att få bort den olovliga och olagliga gatukonsten genom att helt enkelt göra den laglig.

– Det finns alltid sådana som vill hålla på med gatukonst vare sig vi vill det eller inte. Då är det lika bra att erbjuda dem plats och möjlighet till att göra det lagligt, säger Salminen.

Salminen säger att staden vill vara med och stöda gatukonsten. Han säger att Helsingfors, utöver att vara delaktig i gatukonstrundvandringen och gatukonstsommar 2017, är med och stöder gatukonsten på olika sätt.

Helsingfors har bland annat försnabbat beslutsprocessen när det gäller ansökningar om lov för gatukonst. Dessutom har staden inrättat många platser där vem som helst får utöva gatukonst.

För mera professionella konstnärer erbjuder staden möjlighet att ställa ut på konstmuseumet i Helsingfors och skapar ett nätverk mellan företag och konstnärer där företag kan lägga in beställningar hos gatukonstnärer.

Förvånande få klagomål

Salminen är något förvånad över att det kommit in så få klagomål om gatukonsten i Helsingfors. Han berättar att den respons som kommit in gällande målningarna och motiven varit uteslutande positiv.

De få klagomål som har kommit in har främst berört nedskräpning och ofog intill platserna där det målas.

Tomma sprayburkar.
Bildtext Nedskräpning invid platser där gatukonst utövas har genererat en del klagomål.
Bild: Yle/Christoffer Kaski

I övrigt har både unga och framför allt äldre enbart varit tacksamma för att staden piffas upp.

Lilli Mäkelä berättar att hon inte under veckoslutet, som verket "Kalas vid Havet" vid Vasaskvären målades, hörde många klagomål.

– En del har förstås lite svårt för förändringar. Men inte fler klagomål än vanligt när man håller på med konst, säger hon.