Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Börsbolagen nådde inte upp till förväntningarna, ändå mycket gott i ekonomin

Från 2017
Staplar med mynt och ett grönt skott
Bild: Mostphotos

De finländska börsbolagens resultat den senaste tiden har varit något av en besvikelse. Ekonomin som helhet är ändå på väg åt rätt håll.

De finländska börsbolagen har den senaste tiden bjudit på tudelade resultat. En del, som till exempel Nokia, gjorde mycket väl ifrån sig under årets andra kvartal, medan andra sackar efter.

Förväntningarna var så höga att helhetsintrycket är något av en besvikelse, säger OP-Pohjolas aktieanalyschef Henri Parkkinen.

- Av de inhemska börsbolag som hittills rapporterat har drygt 60 procent haft en omsättning eller rörelsevinst som inte nått upp till förväntningarna på marknaden.

För höga förväntningar?

Den lilla besvikelsen kan bero på att förväntningarna varit för höga. Rent kvalitativt har resultaten varit bra.

- Jag tycker mig se att investeringarna är på väg upp. Bilden av ekonomin är positiv både i Finland och i Euro-området, säger Parkkinen.

OP-Pohjolas aktieanalytiker Henri Parkkinen står i rummet.
Bildtext Henri Parkkinen ser mycket gott i ekonomin.
Bild: AG Karlsson / Yle

Det talades mycket om Nokias goda resultat i Finland. Var det faktiskt så viktigt som massmedia lät påskina?

- Nokias resultat är alltid viktigt. Vår åsikt är att Nokia lyckats ta en del marknadsandelar av sin största konkurrent Ericsson.

Mycket positivt i statistiken

Det finns mycket som tyder på en positiv utveckling i ekonomin.

Antalet arbetslösa och långtidsarbetslösa sjönk i juni månad både jämfört med året och månaden innan, enligt Arbets- och näringsministeriets siffror.

Konsumenternas förtroendeindikator, som Statistikcentralen står för, visade att konsumenternas förväntningar på landets ekonomi och arbetslösheten i juli var mycket optimistiska.

Konsumenterna vill igen ha kvalitet

Keskos generaldirektör Mikko Helander presenterade förra veckan ett tämligen gott resultat för handelskoncernen.

Keskos vd Mikko Helander
Bildtext Mikko Helander tror att konsumenterna vill ha mer kvalitet.
Bild: Kesko/Heikki Tuuli 2014

Helander bjöd också på iakttagelser som stöder statistiken från ministeriet och Statistikcentralen.

- Kvaliteten, utbudet och servicen har blivit viktigare för konsumenterna, istället för att bara stirra på priset.

EK:s barometer tros visa grönt ljus

Mer information om den ekonomiska situationen kommer på måndagen.

Finlands näringsliv EK offentliggör sin senaste konjunkturbarometer, som mäter industrins, bygg- och servicebranschens utsikter.

- På basis av den senaste tidens ekonomiska utveckling skulle jag vara överraskad om vi fick något annat än siffror som talar för en positiv utveckling, säger Henri Parkkinen.

Diskussion om artikeln